Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kaczmarska-Perlak Maria

Maria Kaczmarska-Perlak, ur. 10 VI 1955 we Wrocławiu. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1979).

1974-1979 w SZSP. 1979-1990 specjalistka w Branżowym Ośrodku Informatyki i Organizacji Pracy Przemysłu Cukrowniczego we Wrocławiu (późn. Przedsiębiorstwo Usług Informatycznych Przemysłu Cukrowniczego). 1978-1979 współpracowniczka SKS we Wrocławiu; uczestniczka niezależnych wykładów i spotkań organizowanych przez wrocławskie Duszpasterstwo Akademickie; kolporterka niezależnych wydawnictw, m.in. „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Bratniaka”, „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR.

Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego w BOIOP PC, następnie wiceprzewodnicząca KZ; IX-X 1980 pełnomocnik MKZ we Wrocławiu; współorganizatorka struktury „S” w oświacie; współtwórczyni KKK „S” Pracowników Przemysłu Cukrowniczego; w XI 1980 współorganizatorka strajku okupacyjnego cukrowników w Pruszczu Gdańskim, członek KS; w II 1981 na I WZD PPC „S” wybrana na przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej KKK „S” PPC, od III 1981 Krajowej Rady Sekcji „S” PPC. XII 1981 – II 1989 członek TKZ w BOIOP PC, prowadziła punkt kolportażu wydawnictw podziemnych w miejscu pracy, organizatorka pomocy dla osób represjonowanych i ich rodzin. Wiosną 1982 współorganizatorka (z Bogusławem Kaczmarskim) spotkania Ogólnopolskiego Komitetu Oporu we Wrocławiu; w II-III 1982 współpracowniczka redakcji podziemnego pisma „Wiadomości Bieżące”, następnie XII 1982 – IV 1983 i XI 1985 – III 1986 członek redakcji, redaktor; IV-VI 1982 współpracowniczka podziemnego pisma „Przegląd Prasy” (we współpracy z Andrzejem Baborskim); 1982-1987 działaczka TKZ „S” w PAN we Wrocławiu (we współpracy z B. Kaczmarskim): prowadziła przegląd materiałów z prasy podziemnej, nasłuch Radia Wolna Europa, zbierała informacje, organizowała lokale na działalność opozycji. 1982-1989 współpracowniczka Solidarności Walczącej, uczestniczka manifestacji we Wrocławiu. 1983-1988 współorganizatorka, uczestniczka Ruchu Światło-Życie.

W 1989 absolwentka Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. Od II 1989 członek KZ „S” w PUIPC; w 1989 specjalista ds. związkowych w RKW „S” Dolny Śląsk. W IV 1989 organizatorka parafialnych punktów informacyjnych, działających następnie jako Sekcja Informacji KO „S”, współtwórczyni i projektantka (z B. Kaczmarskim) większości druków wyborczych KO „S” woj. wrocławskiego. W V 1989 inicjatorka, współorganizatorka II KZD „S” PPC we Wrocławiu. 1990-1991 nauczycielka w SP nr 2 we Wrocławiu, 1991-1994 w SP nr 112 tamże; od 1994 w SP/Zespole Szkół w Bytomiu Odrzańskim. 1990-1992 organizatorka parafialnych KO w woj. wrocławskim, delegat na Krajowe Konferencje KO w Warszawie. 1993-1994 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk, członek ZR, delegat na KZD, członek Komisji Statutowej. 1998-2002 radna Miasta Bytom Odrzański. Od 2001 w PiS. W 2007 wyznaczona przez premiera do pełnienia funkcji burmistrza Bytomia Odrzańskiego, później Kożuchowa.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry