Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Karpińczyk Jerzy

Jerzy Karpińczyk, ur. 11 V 1949 w Rzeszowie, zm. 8 II 2005 w Krakowie. Wykształcenie niepełne zasadnicze zawodowe.

1968–1970 zasadnicza służba wojskowa. 1972 – VI 1973 rozlewacz stali w Zakładzie Stalowniczym HiL w Krakowie-Nowej Hucie, VIII 1973 – 1981 kierowca-maszynista żurawia samojezdnego w Nowohuckim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych Montin w Krakowie.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator Komitetu Założycielskiego, nast. wiceprzew. KZ, współorganizator, wydawca, autor niezależnego pisma zakładowego „Montinowiec”, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie, nast. członek ZR Małopolska; IX/X 1981 delegat na I KZD.

13–16 XII 1981 współorganizator, wiceprzew. KS podczas strajku w zakładzie, od 16/17 XII w ukryciu (m.in. u Marii Kusyk i Edwarda Gwazdacza), poszukiwany listem gończym, w XII 1981 zwolniony z pracy. Od XII 1981 współorganizator, redaktor, autor podziemnego pisma „Montinowiec” (do III 1982 przepisywane na maszynie w kilkudziesięciu egz.), drukarz (ze Stanisławą Karpińczyk i Zdzisławem Kusykiem), informacje otrzymywał od Kazimierza Gądka. We IX 1982 współorganizator (z Marianem Stachniukiem) powołania Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży” (współpraca dot. wymiany informacji, poligrafii i kolportażu, pomocy poszukiwanym i rodzinom represjonowanych); od 1983 wydawca, drukarz pisma „«Solidarność» Zwycięży”. Od III 1983 współpracownik oddziału SW w Rzeszowie, 6 IV 1983, po ujawnieniu, aresztowany, 16 IV 1983 zwolniony, oddany pod dozór milicyjny, 25 VII 1983 sprawę umorzono na mocy amnestii. IX – XI 1983 operator żurawia samojezdnego w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa Transbud – Nowa Huta w Krakowie. Od XI 1983 uczestnik rocznicowych spotkań w Turzy k. Gorlic przy grobach żołnierzy AK pomordowanych przez NKWD; do 1985 zaangażowany w ujawnianie tej zbrodni. W 1984 współinicjator (z Grzegorzem Surdym, Z. Kusykiem i Januszem Szkutnikiem) podziemnego Radia Wolna Polska w Rzeszowie. 1984 – VIII 1990 maszynista żurawia samojezdnego w Krakowskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Maszynami Budownictwa. 1986–88 organizator w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie druku okolicznościowych znaczków poczt podziemnych dla Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników, Niezależnego Ruchu Ludowego i SW; uczestnik demonstracji rocznicowych i patriotycznych w Krakowie (m.in. 3 V, 31 VIII, 11 XI, 13 XII).

IX 1990 – V 1992 operator sprzętu budowlanego w Przedsiębiorstwie Budowlano-Produkcyjnym Łęgprzem w Krakowie, IV 1992 – 2002 własna działalność gospodarcza, 1994–1995 pracownik serwisu w Dener Sc. w Krakowie. Od 2002 na rencie.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

9 VII 1982 – 19 I 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krakowie/ DUSW w Krakowie-Nowej Hucie w ramach SOS krypt. Pająk; 1982–1990 rozpracowywany przez Wydz. V/WOG KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Poligraf/Ośmiornica.

Ewa Zając, Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry