Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Karwowska Maria Anna

Maria Anna Karwowska, ur. 4 V 1940 w Cierpicach k. Torunia. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Prawa (1963), 1974 doktorat.

1963-1966 inspektor kredytowy Narodowego Banku Polskiego Oddział w Toruniu; 1966-1994 asystent, starszy asystent, adiunkt (od 1974), kierownik Zakładu Finansów (od 1979) na Wydz. Prawa UMK, od 1967 na Wydz. Nauk Ekonomicznych. Od l. 70. w kontakcie ze środowiskami opozycji, 1978-1982 autorka ekspertyz i opracowań dla Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość. 1978-1988 uczestniczka Duszpasterstwa Akademickiego.

Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca Komisji Wydziałowej; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Toruńskiego.

Po 13 XII 1981 w TKZ; organizatorka punktu kolportażowego, kolporterka podziemnych wydawnictw (m.in. „Toruńskiego Informatora Solidarności”); do 1985 działaczka Rejonowego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom; w 1984 zaangażowana (lokal, transport) w przygotowywanie audycji Radia „S” Toruń, w 1985 podziemnych emisji telewizyjnych. Od 1985 członek, 1986-1987 przewodnicząca podziemnej RKW „S” Toruń. 1985-1988 członek Rady Naukowej Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego.

1989-1991 przewodnicząca Komisji Wydziałowej „S”; delegat na II WZD. Od 1994 prezes Zarządu firmy Karstans Sp. z o.o.

Autorka pracy ''System finansowo-prawny finansowania przedsiębiorstw kluczowych'' (UMK, Toruń 1974) oraz tekstów w prasie podziemnej, m.in. w: „Wolnym Słowie”, „Toruńskim Informatorze Solidarności”, „Gazecie Gospodarczej”.

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (1991), Medalem Edukacji Narodowej (1994), wyróżniona odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2001), odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

 

Krzysztof Biernacki

Region Toruń, Toruń

Opcje strony

do góry