Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ferenc Kazimierz

Kazimierz Ferenc, ur. 20 VII 1944 w Zalesiu k. Rzeszowa. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Architektury (1968).

1968–1970 pracownik w Miastoprojekcie w Krakowie, 1970–1971 w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Rzeszowie, 1971–1972 Wydz. Architektury Prezydium MRN, 1972–1974 w Biurze Projektów Budownictwa Miejskiego tamże,1974–1978 w Rzeszowskim Biurze Projektowym, 1979–1985 st. projektant w Inwestprojekcie tamże. 1985–1990 właściciel pracowni projektowej tamże.

1982–1990 przew. Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział tamże.

Od IX 1980 w „S”; VI – VIII 1981 delegat na WZD Regionu Rzeszowskiego, przew. obrad.

Od IV 1982 działacz RKW w Rzeszowie. 30 VIII 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, 11 IX 1982 zwolniony. Od 1982 organizator kolportażu, kolporter podziemnych wydawnictw w Rzeszowie, m.in. pism „«Solidarność» Trwa”, „Trwamy”, „Galicja”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Biuletyn Małopolski”. Kilkakrotnie przesłuchiwany, poddawany rewizjom. 1983/1984 kurier m.in. do ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Adolfa Chojnackiego z parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie.

Od II 1989 członek KO przy RKW w Rzeszowie, IV 1989 – VI 1990 przew. 1990–1994 wojewoda rzeszowski, wiceprezydent Fun­dacji Rozwoju Ziemi Rzeszowskiej. 1995–1997 prezes zarządu Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce SA, od 1997 wiceprezes SARP, Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. 1998–2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2001 2002 prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji. 1998–2002 wiceprezes SARP, 2002–2004 prezes Izby Architektów RP. 1999–2000 członek zarządu Państwowej Agencji Atomistyki. 2002–2005 prezes Centrum Zaufania i Certyfikacji Centrast SA., do 2007 wiceprezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, do 2009 doradca tamże. Od 2009 na emeryturze. W 1991 w PC, od 1992 w Stronnictwie Ludowo-Chrześcijańskim. Od 1997 w SKL (członek Rady Politycznej, Zarządu Krajowego i prezydium). Od 2001 w PO.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), Złotym Krzyżem Zasługi (1997).

1982 – 17 II 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Rzeszowie w ramach KE krypt. Klon.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry