Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kieres Leon

Leon Kieres, ur. 26 V 1948 w Kolonii Zielonej na Podlasiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1970), w 1976 doktorat, w 1985 habilitacja, od 1996 prof. nadzw., od 2000 prof. zwyczajny.

1970-1971 młodszy bibliotekarz w Bibliotece UWr, 1971-1976 asystent, 1976-1986 adiunkt na Wydz. PiA UWr. 1962-1966 w ZMS, 1966-1970 w ZSP, 1971-1980 w ZNP. W 1968 uczestnik wydarzeń marcowych we Wrocławiu, 14-16 III 1968 współorganizator strajku na UWr. 1970-1971 członek wrocławskiego KIK.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel Koła „S” przy Wydz. PiA UWr. 1980-1981 autor analiz i opinii prawnych dla Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy MKZ, następnie ZR Dolny Śląsk, doradca Prezydium ZR, delegacji Regionu Dolny Śląsk na I KZD.

W 1982 ekspert TKK „S”. 1986-1990 docent na Wydz. PiA UWr. 1989-1990 członek Prezydium i sekretarz KZ „S” na UWr.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. 1990-1996 prof. na Wydz. PiA UWr. 1990-1998 radny Miasta Wrocławia, przewodniczący Prezydium Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu i członek Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. 1997-2000 senator RP z listy Samorządowego Komitetu Wyborczego Leona Kieresa, od 2007 senator RP z listy PO. 1998-2002 radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, 2006-2007 przewodniczący. 2000-2005 prezes IPN. Od 2005 wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu.

Autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1996), papieskim Orderem św. Sylwestra (1998), Krzyżem Zasługi I kl. Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2008).

1984-1986 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW we Wrocławiu w ramach SOR krypt. Zodiak.

Agnieszka Klarman

Opcje strony

do góry