Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kieruzal Paweł

Paweł Kieruzal, ur. 26 VI 1969 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Nauk Społecznych (1996).

1985-1989 współorganizator i członek Międzyszkolnego Komitetu Oporu we Wrocławiu, od 1986 pełniący obowiązki szef Grup Wykonawczych, od 1987 członek Komitetu Kierowniczego. Od 1985 organizator struktur MKO w szkołach średnich Wrocławia, koordynator akcji ulotkowych, plakatowych, malowania na murach, współorganizator i uczestnik manifestacji organizowanych przez MKO m.in. z Ruchem WiP: 25 XI 1988 przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu, współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu oraz obozów szkoleniowych MKO (II 1988 w Złotoryi i Kłodzku, VII 1988 w Walimiu i VII 1989 w Rynie). Współpracownik Solidarności Walczącej, Ruchu WiP, Pomarańczowej Alternatywy i RKW „S” Dolny Śląsk; współorganizator obozów młodzieżowych, podczas których odbywały się szkolenia drukarskie, warsztaty dziennikarskie i spotkania z działaczami podziemia. Współorganizator pokazów filmów niezależnych, współautor inicjatyw na rzecz rozwoju samorządności w szkołach średnich Wrocławia. 1985-1989 współorganizator współpracy środowisk Federacji Młodzieży Walczącej m.in. z Gdańska, Szczecina i Wrocławia; drukarz pism podziemnych MKO, m.in. „Wieszcza”. 1986-1989 organizator działalności wydawniczej w piśmie „Szkoła”, organizator kolportażu pism MKO (m.in. „Szkoła”, „BIUST. Biuletyn Informacyjny Szkół Technicznych” i „Hej. Informator uczniowski”), a także innych wydawnictw (m.in. „Biblioteki Ucznia”) oraz wrocławskich pism podziemnych (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”), ulotek, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, banknotów, itp.

1989-1990 w Partii Wolności. 1996-2003 specjalista, następnie wicedyr. Dolnośląskiego Centrum Szkolenia Samorządowego (dolnośląski oddział Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej). Od 2003 właściciel firmy Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego.

Agnieszka Klarman

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry