Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kieruzal Paweł

Paweł Kieruzal, ur. 26 VI 1969 we Wrocławiu. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Nauk Społecznych (1996).

1985-1989 współorganizator i członek Międzyszkolnego Komitetu Oporu we Wrocławiu, od 1986 pełniący obowiązki szef Grup Wykonawczych, od 1987 członek Komitetu Kierowniczego. Od 1985 organizator struktur MKO w szkołach średnich Wrocławia, koordynator akcji ulotkowych, plakatowych, malowania na murach, współorganizator i uczestnik manifestacji organizowanych przez MKO m.in. z Ruchem WiP: 25 XI 1988 przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu, współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu oraz obozów szkoleniowych MKO (II 1988 w Złotoryi i Kłodzku, VII 1988 w Walimiu i VII 1989 w Rynie). Współpracownik Solidarności Walczącej, Ruchu WiP, Pomarańczowej Alternatywy i RKW „S” Dolny Śląsk; współorganizator obozów młodzieżowych, podczas których odbywały się szkolenia drukarskie, warsztaty dziennikarskie i spotkania z działaczami podziemia. Współorganizator pokazów filmów niezależnych, współautor inicjatyw na rzecz rozwoju samorządności w szkołach średnich Wrocławia. 1985-1989 współorganizator współpracy środowisk Federacji Młodzieży Walczącej m.in. z Gdańska, Szczecina i Wrocławia; drukarz pism podziemnych MKO, m.in. „Wieszcza”. 1986-1989 organizator działalności wydawniczej w piśmie „Szkoła”, organizator kolportażu pism MKO (m.in. „Szkoła”, „BIUST. Biuletyn Informacyjny Szkół Technicznych” i „Hej. Informator uczniowski”), a także innych wydawnictw (m.in. „Biblioteki Ucznia”) oraz wrocławskich pism podziemnych (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Solidarności Walczącej”), ulotek, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, banknotów, itp.

1989-1990 w Partii Wolności. 1996-2003 specjalista, następnie wicedyr. Dolnośląskiego Centrum Szkolenia Samorządowego (dolnośląski oddział Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej). Od 2003 właściciel firmy Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego.

Agnieszka Klarman

Opcje strony

do góry