Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kijanka Czesław

Czesław Kijanka, ur. 8 VI 1944 w Śliwnicy, pow. przemyski. Ukończył LO w Dubiecku (1962). 1965-1967 student Wydz. Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia przerwał. Na emigracji ukończył dwuletnie studia księgowości finansowej w Clover Park Vocational Technical Institut, Tacoma, Washington w USA (1987).

1962-1963 nauczyciel w SP w Śliwnicy. 1968-1971 pracownik Elektrowni Zabrze, początkowo robotnik na wydz. produkcji ubocznej, od 1969 kierownik działu administracyjno-gospodarczego. Pracę stracił na skutek odmowy wstąpienia do PZPR. 1972-1974 pracownik działu zaopatrzenia Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Dubiecku. 1974-1980 kierownik działu ekonomicznego Państwowego Ośrodka Maszynowego w Birczy.

5 IX 1980 w POM w Birczy utworzył pierwszą Komisję Założycielską NSZZ w woj. przemyskim. Jeden z twórców regionalnych struktur NSZZ w woj. przemyskim. Od IX w „S”, 7 X 1980 wybrany na przewodniczącego Prezydium Komitetu Założycielskiego Regionu Południowo-Wschodniego „S” w Przemyślu. Od X 1980 członek KKP; reprezentował „S” w negocjacjach z rządem PRL nt. dostępu „S” do środków masowego przekazu i reformy ekonomicznej. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Południowo-Wschodniego, przewodniczący ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD, członek KK.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, następnie w Warszawie-Białołęce, zwolniony 17 V 1982. Jako przewodniczący ZR uznał podziemną TKW za władze Regionu Południowo-Wschodniego „S” w konspiracji. Nie włączył się w działalność podziemną. Przekazał podziemiu offsetową maszynę drukarską marki „Rotaprint”, ukrytą po 13 XII 1981 przez jego żonę, powielacz i tonę papieru do produkcji ulotek. Brał udział w manifestacji 31 VIII 1982 w Przemyślu.

Od 29 XI 1982 na emigracji w USA.

30 X 1980 – 29 I 1986 (data formalnego zakończenia sprawy) rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Sanatorium.

Artur Brożyniak

Region Południowo-Wschodni, Bircza

Opcje strony

do góry