Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Klimek Władysław Edward

Władysław Edward Klimek, ur. 17 XII 1927 w Bakanowie k. Baranowicz (obecnie Białoruś), zm. 20 I 2000 w Gorzowie Wielkopolskim. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1964).

1958–2000 członek Polskiego Związku Esperantystów, 1962–13 XII 1981 SD. Współzałożyciel Gorzowskiego Towarzystwa Kultury (1975). 1976–2000 KIK w Gorzowie Wielkopolskim, w l. 1983–1991 i 1993–1998 prezes.

1952–1962 nauczyciel w Technikum Chemicznym w Gorzowie Wielkopolskim, 1963–1965 dyr. Zasadniczej Szkoły Włókienniczej dla Pracujących ZPJ Silwana tamże, 1965–1971 pracownik Zakładów Włókien Sztucznych Stilon tamże (m.in. kierownik Pracowni Fizyko-Chemicznej), 1971–1973 nauczyciel w Technikum Mechanicznym tamże, 1974–1978 w Zespole Szkół Ekonomicznych tamże, 1978–1982 pracownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej tamże.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel związku przy Kuratorium Oświaty i Wychowania, od 20 XI 1980 członek/przew. KZ, działacz Sekcji Oświaty i Wychowania w Regionie Gorzowskim, współpracownik wydawnictwa Sekcji OiW „Sowa” i redakcji dwutygodnika „Solidarność Gorzowska”.

15 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia Gorzowie Wielkopolskim, 24 XII 1981 zwolniony. Od 1982 na emeryturze. Od 1982 współpracownik RKW „S” tamże oraz Ruchu Młodzieży Niezależnej (m.in. udostępniał pomieszczenia KIK na spotkania niezależnych struktur związkowych oraz powielacz dla pism „Szaniec” i „Feniks”), współorganizator kół samokształceniowych młodzieży szkół średnich w Gorzowie Wielkopolskim, wykładowca historii, 1984–1989 współorganizator Gorzowskich Dni Kultury Chrześcijańskiej (z Anną Dolińską, Heleną Kuźmicką). Wydawca comiesięcznych biuletynów KIK („Wiadomości Klubu Inteligencji Katolickiej w Gorzowie”, „Modlitwa i Praca”).

Od 12 II 1989 do 2000 w Chrześcijańsko Demokratycznym Stronnictwie Pracy, założyciel koła w Gorzowie Wielkopolskim (okręg gorzowsko-szczeciński), od I 1992 prezes okręgu, członek Zarządu Głównego.

1989 współorganizator KO w Gorzowie Wielkopolskim, członek Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. 1990–1994 radny z listy KO „S” Miasta Gorzów Wielkopolski.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1982), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985).

1988–1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wielkopolskim w ramach SOR krypt. Niecierpliwi.

Grażyna Pytlak

Opcje strony

do góry