Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Klimek Teresa Maria

Teresa Maria Klimek (z d. Tomaszewska-Bończa), ur. 11 X 1929 w Hrubieszowie, zm. 29 XII 2013 w Gorzowie Wielkopolskim. Absolwentka Uniwersytetu Poznańskiego/Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek matematyka (absolutorium 1969).

1978 – 1980 w SD.

1952–1953 nauczycielka w ZSZ w Gdyni, 1953 – 1955 w Technikum Gastronomicznym w Gorzowie Wielkopolskim, 1955–1957 – w wyniku odmowy zatrudnienia (po urlopie macierzyńskim) pozostawała na utrzymaniu męża. 1957 – 1972 nauczycielka w Technikum Chemicznym tamże, 1972–1984 nauczycielka w II LO tamże. W ZNP, 1974 – 1978 przew. Ogniska ZNP. Zaangażowana w wychowanie młodzieży w duchu wolności, opiekowała się grupą młodzieży wydającej pismo „Kamyczek”.

Od 1976 współzałożycielka i działaczka KIK w Gorzowie Wielkopolskim.

Od IX 1980 w „S”; IX 1980 – 13 XII 1981 wiceprzew. Komitetu Założycielskiego Sekcji Oświaty i Wychowania „S” w Gorzowie Wielkopolskim, VI – XII 1981 redaktorka Biuletynu Informacyjnego Sekcji Oświaty i Wychowania „Sowa”; przew. Komitetu Założycielskiego w II LO w Gorzowie Wielkopolskim, nast. KZ. W IV 1981 delegatka na I WZD Regionu Gorzów Wielkopolski, członek ZR. 1981 współzałożycielka Regionalnego KOWzP w Gorzowie Wielkopolskim, redagowała jego „Biuletyn Informacyjny”. IX – 13 XII 1981 członek Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uwięzionym i Ich Rodzinom Patronat w Warszawie.

15 XII 1981 internowana, przetrzymana w Ośrodku Odosobnienia w Poznaniu i w Gołdapi (prowadziła własny rejestr kobiet osadzonych w ośrodku), 27 VI 1982 zwolniona. Kontynuowała działalność w KIK, 28 VI 1982 – 1989 współpracowała z RKW w Gorzowie Wielkopolskim, VII 1982 – 1989 z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom/Prymasowskim Komitetem Charytatywno-Społecznym, Komisją ds. Interwencji i Praworządności „S” (ze Zbigniewem Romaszewskim); współpracowniczka Diecezjalnego Komitetu Pomocy Osobom Represjonowanym, Komitetu „Solidarność z Solidarnością” z Lille (z Fryderykiem Danielczakiem, Jacquline Zubek) oraz z grupy charytatywnej z Paryża (m.in. z Teresą Verno). 12 I 1988 – 29 I 1990 członek jawnej Rady Regionu „S”; IV – VI 1989 współpracowała z KO w Gorzowie Wielkopolskim. Zaangażowana we współpracę z młodzieżą skupioną w Ruchu Młodzieży Niezależnej i Ruchu WiP; organizowała zatrzymanym za działalność opozycyjną pomoc prawną i pokrycie kar grzywny.Wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. Od 1984 współorganizowała coroczne Gorzowskie Dni Kultury Chrześcijańskiej. 1984 zmuszona do niekorzystnego przejścia na emeryturę. 1987–2004 krótkoterminowe zatrudnienia (nauczycielka religii w parafii MBKP, nauczycielka w II i IV LO tamże). 1991–1992, 1999, 2002–2003 nauczycielka matematyki w II LO w Gorzowie Wielkopolskim, 1995–1996 w IV Liceum tamże. 1997 współzałożycielka Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (1998–1999 prezes, od 1999 członek zarządu). Od 1998 prezes KIK w Gorzowie Wielkopolskim.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Medalem Pro Memoria (2005), wyróżniona Odznaką Złotą Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność (2005).

3 VII 1982 – 12 V 1988 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim w ramach SOR krypt. Pokolenie; 16 II 1987 - 1 VIII 1989 w ramach SOR krypt. Faryzeusze.

Grażyna Pytlak | Tomasz Klimek

Gorzów Wielkopolski, Region Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry