Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16801,Konopka-Boleslaw.html
18.05.2024, 15:57

Konopka Bolesław

Bolesław Konopka, ur. 3 IV 1941 w Naruszczkach k. Łomży, zm. 14 IV 2014 w Gdańsku. Ukończył SP w Naruszczkach (1956), w 1960 kurs spawalniczy, w 1968 kurs spawacza elektrycznego; ślusarz konstrukcyjny.

1959-1965 pracownik Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Bielsku-Białej, 1965-1969 Bielskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych Budownictwa Miejskiego tamże, 1969-2001 Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku (od 1993 Stoczni Północnej SA).

W VIII 1980 uczestnik strajku w Stoczni Północnej. Od IX 1980 w „S”, członek KZ.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku w Stoczni Północnej. W 1982, po aresztowaniu członków tajnej struktury „S” w stoczni, współorganizator (z Andrzejem Adamczykiem i Janem Wójcikiem) Stoczniowego Komitetu Robotniczego (kolportaż ulotek, wydawanie podziemnego pisma „Wiadomości”, kontakty z organizacjami podziemnymi w innych zakładach, koordynacja akcji protestacyjnych, kontakty z ukrywającymi się działaczami podziemia). W VI 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” w Stoczni Północnej; w VIII 1988 współorganizator strajku, przewodniczący KS w Stoczni Północnej, członek MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; 5 IX 1988 zwolniony z pracy, 20 IX 1988 przywrócony.

VII 1989 – IV 1990 przewodniczący KZ, oddelegowany do pracy w „S”. W 1996 przewodniczący KZ Solidarność ’80 w Stoczni Północnej. Od 2001 na emeryturze.

Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

Arkadiusz Kazański

Opcje strony