Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kończalik Stanisław

Stanisław Kończalik, ur. 8 XI 1931 w Środzie Wlkp., zm. 2 III 2005 w Jarocinie. 1948-1950 wcielony do młodzieżowej organizacji Służba Polsce, ukończył Szkołę Przysposobienia Przemysłowego w Słupsku (1950); następnie zawodową szkołę samochodową w Wejherowie (1952).

1950-1952 pracownik Gościńskiej Fabryki Mebli; 1952-1955 służba wojskowa; 1955-1958 pracownik Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu, od I 1959 mechanik w Jarocińskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego Jarkon.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w JZPO Jarkon, od I 1981 wiceprzewodniczący KZ i członek MKZ w Jarocinie; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska, członek ZR, IX-X 1981 delegat na I KZD.

16 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Ostrowie Wlkp., następnie w Głogowie, zwolniony 9 III 1982; 1982-1989 działacz podziemnej nieformalnej Międzyzakładowej Komisji Związkowej „S” w Jarocinie, następnie przewodniczący (po Stanisławie Szymczaku). Kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Solidarności Walczącej”, „Obserwatora Wielkopolskiego”, „Tygodnika Mazowsze”); skazany przez kolegium ds. wykroczeń na grzywnę, m.in. za wywieszanie na balkonie swego domu emblematów „S”. Współorganizator pielgrzymek na Jasną Górę i do sanktuarium w Biechowie oraz wyjazdu na pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki. W 1983 uczestnik (z Edmundem Kaczmarkiem i Stanisławem Zmyślonym) akcji zbierania podpisów pod petycją ws. uwolnienia więźniów politycznych.

W 1989 współorganizator reaktywowanych struktur „S”, I-XI 1989 przewodniczący Tymczasowej Rady Koordynacyjnej „S” w Jarocinie; XI 1989 – 2002 wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej tamże; 1990-2002 delegat na kolejne WZD Regionu Wielkopolska. 1990-1994 radny Miasta Jarocin z listy KO „S”. 1990-1997 w PC, współzałożyciel struktur w Jarocinie, 1997-2002 w RS AWS. Od 1990 na emeryturze.

Od 2 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Kaliszu w ramach KE krypt. Koń; od 25 V 1983 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Petycja dot. akcji zbierania podpisów pod petycją ws. uwolnienia więźniów politycznych; od 5 VIII 1983 przez Wydz. V WUSW w Kaliszu w ramach SOR krypt. Związek dot. próby założenia nielegalnych struktur „S” w Jarocinie.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Jarocin

Opcje strony

do góry