Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kończak Janina (obecnie Gotner)

Janina Kończak (obecnie Gotner), ur. 19 IX 1951 w Gliwicach. 1965 ukończyła SP nr 26 w Łodzi.

1971–1982 pracownik fizyczny w Łódzkich Zakładach Przemysłu Gumowego Stomil.

1973–1981 członek PZPR.

VIII 1980 członek Zakładowego Komitetu Strajkowego w zakładzie pracy; od 11 IX 1980 NSZZ „S”, Komitetu Założycielskiego, przew. Komisji Zakładowej.

Uczestnictwo w informowaniu członków „S” o represjach państwowego aparatu bezpieczeństwa. 10 III 1981 podczas wieców organizowanych w Stomilu przedstawiła przypadki działań represyjnych ze strony MO i SB w stosunku do działaczy niezależnych związków zawodowych oraz informację nt. pobicia członków „S” m.in. w Stargardzie Szczecińskim, Białymstoku i Rzeszowie.

4, 25 V 1981 delegat na I WZD, 25 V 1981 wybrana do ZR NSZZ „S” Ziemi Łódzkiej (członek zespołów problemowych ZR, m.in.: spraw socjalno-bytowych i bhp, oraz komisji ZR ds. opracowania preliminarza budżetowego na 1981), Komisji Programowej ZR.

IX/X 1981 delegat na I KZD, 31 VII 1981 na zakończenie zorganizowanego przez ZR marszu głodowego z Andrzejem Słowikiem wygłosiła przemówienie do manifestantów.

26–29 XI 1981 uczestniczka delegacji KKP na kongres francuskich zw. zaw. CFDT.

3 V 1982 udział w manifestacji „S”, za to ukarana przez kolegium do spraw wykroczeń grzywną; 8 V 1982 zatrzymana, 11 V 1982 internowana, osadzona w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, 11 VI 1982 zwolniona.

23 XI 1982 emigracja do Francji.

1981–1982 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO w Łodzi w ramach KE krypt. Ślimak.

Henryk Marczak

Opcje strony

do góry