Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kończewski Zbigniew

Zbigniew Kończewski, ur. 12 VII 1954 w Tczewie. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1974).

1974-1978 referendarz w Kolejowych Zakładach Zabezpieczenia Ruchu i Łączności PKP w Gdyni, 1978 – V 1983 brygadzista w PKP Oddział Napraw Torowych Gdańsk-Orunia.

W VIII 1980 współorganizator strajku w PKP ONT, odpowiedzialny m.in. za zabezpieczenie bram i organizowanie dyżurów, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie wiceprzewodniczący KZ w PKP ONT, w 1981 delegat na I Krajowy Zjazd Krajowej Sekcji Kolejarzy „S”.

13-16 XII 1981 uczestnik strajku w SG, następnie kurier pomiędzy internowanymi w Ośr. Odosobnienia w Iławie i ich rodzinami oraz do Wrocławia, Białegostoku, Suwałk, łącznik ukrywających się członków KK: Eugeniusza Szumiejki i Andrzeja Konarskiego. W III 1982 organizator przejazdu (Wrocław, Poznań, Kraków, Katowice, Warszawa) E. Szumiejki w mundurze kolejarza na spotkanie z Władysławem Frasyniukiem, Januszem Pałubickim, Władysławem Hardkiem, Tadeuszem Jedynakiem (zorganizowanie dokumentów, ochrona podczas podróży). 13 V 1982 organizator 15-minutowego strajku w PKP ONT, następnie w ukryciu u ks. Zygmunta Treli w parafii św. Jakuba St. i Mikołaja w Mechowie, X 1982 – II 1983 pracownik przy budowie kościoła MB Częstochowskiej w Gdańsku; od 1982 współpracownik podziemnych pism: „Gazety Tczewskiej”, „Biuletynu Informacyjnego «S»”, „Lokomotywy”, m.in. przekazał Czesławowi Czyżewskiemu maszynę do pisania IBM i ramki do druku, kolporter. W X 1982 współzałożyciel (wraz ze Zbigniewem Iwaniukiem) Tajnego Kolejowego Komitetu Koordynacyjnego Obszaru Północnego „S”, uczestnik spotkań, kolporter podziemnego „Biuletynu Informacyjnego” TKKKOP, XII 1982 – I 1983 podziemnego pisma „Solidarność Kolejowa Obszaru Północnego” „Solidarność Kolejowa Północnego Okręgu Gdańsk”. Od 1983 uczestnik pielgrzymek kolejarzy na Jasną Górę. 11 II 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Gdańsku, w VII 1983 zwolniony na mocy amnestii; zwolniony z pracy. Po wyjściu do X 1983 bez zatrudnienia. X 1983 – 1989 zbrojarz w Przedsiębiorstwie Urządzeń Wodno-Melioracyjnych w Pruszczu Gdańskim.

VII 1989 – IX 1990 ponownie pracownik PKP ONT Gdańsk-Orunia, następnie do IV 1991 pracownik kontraktowy w Libii, od V 1991 zatrudniony w PKP Stacja Tczew, następnie w Sol-Tor Sp. z o.o., 1996-1997 własna działalność gospodarcza, 1997-2000 zatrudniony w Dyrekcji Generalnej PKP w Warszawie, 2000-2001 w PKP Szybka Kolej Miejska w Gdyni, 2001-2005 w PKP Intercity, od 2005 Naczelnik Działu Marketingu w PKP Cargo w Gdyni.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu św. Brygidy, wyróżniony odznaką Zasłużony dla Transportu RP, Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

Od 9 XI 1983 rozpracowywany przez Wydz. II WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Syrena, 3 III – 16 XII 1983 w ramach SOR krypt. Hubal.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry