Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kopaczewski Antoni

Antoni Kopaczewski, ur. 15 XII 1941 w Piaskach k. Lublina, zm. 2 VIII 2014 w Rzeszowie. Ukończył Zawodową Szkołę Metalową w Lublinie (1960).

1961–1963 zasadnicza służba wojskowa, 1963–1965 pracownik Fabryki Maszyn Rolniczych w Lublinie, 1965–1980 i 1982 formierz odlewnik, rdzeniarz, brygadzista-rdzeniarz w WSK PZL Rzeszów. 1981–1982 pracownik w „S”. W VIII 1980 członek KS podczas strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; przew. prezydium MKZ, członek KKP. I – II 1981 współorganizator strajku chłopskiego w siedzibie b. WRZZ w Rzeszowie, sygnatariusz porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. VI– VIII 1981 delegat na I WZD Regionu Rzeszowskiego, przew. MKR; IX/X delegat na I KZD, przew. Krajowej Komisji Wyborczej „S”, członek KK.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Iławie i Załężu k. Rzeszowa. 6 VIII 1982 zwolniony. Od 1982 na rencie. 1982–1988 jawnie reprezentował regionalne władze „S” podczas manifestacji, spotkań rocznicowych. Sygnatariusz petycji i listów do władz PRL piętnujących reżim komunistyczny. Od 1983 wspierał Rzeszowski Komitet Oporu Rolników; 1984–1989 przywódca SW Oddział w Rzeszowie. Autor w podziemnych pismach SW, m.in. „Solidarność Zwycięży” i „Galicja” (ps. Michał Jodłowski).

W 1989 przeciwnik rozmów okrągłego stołu i kontraktowych wyborów parlamentarnych. 1994–2014 radny Miasta Rzeszowa z list: Porozumienia Samorządowego Centroprawicy (1994–1998), AWS (1998–2002), Rzeszowskiego Porozumienia Prawicy (2002–2006), PiS (2006–2014). Współzałożyciel Stronnictwa Ludowego Ojcowizna (2004 – 2014) a od 2012 jego Honorowy Prezes.

Autor kilku tomów poezji, m.in Solidarność można wymazać z murów, ale nie z serc ludzkich (2014).

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

14 VIII 1982 – 12 III 1990 rozpracowywany przez Wydz. V/WOG KW MO/WUSW w Rzeszowie w ramach SOR krypt. Pięść; 1981 – 17 XI 1983 przez Wydz. IIIA/Wydz. V w ramach SOR krypt. Woźny; 12 X 1980 – 10 XI 1983 w ramach SOR krypt. Wódz; 11 X 1980 – 3 V 1984 w ramach SO krypt. Azymut.

 

Michał Stręk

Region Rzeszów, Rzeszów

Opcje strony

do góry