Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Korczowski Zbigniew

Zbigniew Korczowski, ur. 18 VI 1948 w Ratajach k. Wołowa. Ukończył Technikum Górnictwa Rud w Lubinie (1978).

1966-1971 ślusarz w Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu Organicznego Rokita w Brzegu Dolnym, 1971-1983 w Zakładach Górniczych Lubin KGHM w Lubinie.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w ZG Lubin, następnie przewodniczący Komisji Oddziałowej, członek Prezydium KZ; kolporter prasy niezależnej w ZG Lubin – Rejon Wschodni.

14-15 XII 1981 współorganizator strajku, członek KS w ZG Lubin; zawieszony w pracy, następnie przeniesiony na inny oddział. 1982-1983 współzałożyciel, drukarz czasopisma podziemnego „Solidarność Zagłębia Miedziowego”, organizator lokali; 31 VIII 1982 współorganizator, uczestnik manifestacji w Lubinie; 1982 – II 1983, następnie 1987-1989 uczestnik zbierania składek na działalność związkową i pomoc represjonowanym; 12 X 1982 podłożył (wraz z Mirosławem Młodeckim) materiał wybuchowy pod drzwiami mieszkania funkcjonariusza ORMO; 23 II 1983 aresztowany, 21 XI 1983 skazany na 4,5 roku więzienia, osadzony w siedzibie AŚ we Wrocławiu, następnie ZK w Łęczycy i Strzelinie, w trakcie odbywania kary uczestnik głodówek, 27 X 1986 zwolniony warunkowo. 1987-1995 mechanik konserwator w Zakładzie Obrotu Artykułami Przemysłowymi i Spożywczymi, później Pracowniczej Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej w Lubinie, przedsiębiorstwie Maspol Lubin. 1987-1989 współorganizator manifestacji w rocznice zbrodni lubińskiej, kolporter podziemnych czasopism „Z dnia na dzień”, „Zagłębie Miedziowe”, „Solidarność Walcząca”; wielokrotnie zatrzymywany.

Od IV 1989 członek KZ w ZOAPiS, Przedsiębiorstwie Budowy Kopalń w Lubinie, w 1989 delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk. 1990-1994 radny Miasta Lubin. Po 1995 członek ROP. W 1995 ślusarz mechanik w PBK w Lubinie.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis (2003), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

 

Teresa Misztal

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony

do góry