Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Korolkiewicz Jerzy

Jerzy Korolkiewicz, ur. 29 III 1948 w Wilnie, zm. 2 XII 1995 w Białymstoku. Absolwent Technikum Budowlano-Drogowego w Białymstoku (1968).

Od 1956 w Polsce. 1968-1991 pracownik kilkunastu białostockich przedsiębiorstw, m.in. kierownik budowy, majster budowlany, inspektor nadzoru.

Od IX 1980 w „S”; członek KZ w RSW Prasa-Książka-Ruch w Białymstoku; w 1981 współzałożyciel Białostockiego KOWzP (z Longinem Kierculem, Zenonem Bienderem, Jerzym Wysockim, Zdzisławem Ciniewiczem i Stanisławą Dudzińską – późniejszą żoną); członek KPN.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnych struktur KPN, kolporter wykonanych przez siebie ulotek, zaangażowany w pomoc ukrywającym się, współorganizator akcji samokształceniowych. 1982-1989 redaktor, autor, drukarz i kolporter „Biuletynu Informacyjnego” – pisma Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN Obszaru Białystok. W XII 1984 uczestnik reaktywowania struktur KAB KPN w Białymstoku (m.in. z L. Kierculem, S. Dudzińską-Korolkiewicz). Wielokrotnie zatrzymywany za organizowanie wieców, manifestacji, wygłaszanie patriotycznych przemówień. 28 VIII 1985 aresztowany na 3 mies. (z Ryszardem Augustyniakiem, Barbarą Bazyluk i Wiesławem Maksimem) pod zarzutem rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw, 29 X 1985 zwolniony dzięki poręczeniu społecznemu. 31 XII 1985 oskarżony o kolportaż wydawnictw podziemnych, w 1986 postępowanie umorzono na mocy amnestii. 1985-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę, także wielu demonstracji i manifestacji KPN związanych z rocznicami patriotycznymi. 1987-1990 współzałożyciel, redaktor, autor tekstów, drukarz i kolporter pisma Obszaru X KPN „Opinia Białostocka”. W 1987 współorganizator (z Krzysztofem Szaciłowskim, Tadeuszem Sosnowskim, Grzegorzem Korolczukiem, Adamem Sokólskim, Bohdanem Świderskim, Bogusławem Sokołowskim), od 17 VII 1987 szef Obszaru Grupy Skonfederowanej Podlasie KPN, od X 1988 Szef Okręgu (Obszaru) X KPN. 21 IX 1987 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Białymstoku na karę grzywny.

1989-1990 współzałożyciel, redaktor, autor tekstów, drukarz i kolporter pisma Okręgu X KPN „Serwis Informacyjny”. Od 1991 bezrobotny.

Malarz, autor ponad stu pejzaży i portretów, poeta.

 

Tomasz Danilecki

Opcje strony

do góry