Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Korolkiewicz Stanisława Józefa

Stanisława Józefa Korolkiewicz, ur. 15 III 1944 w Białymstoku. Ukończyła Technikum Ekonomiczne tamże (1963); 1963-1967 studentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie.

1968-1970 referent ekonomiczny w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni; 1970-1971 pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gazownictwa Bezprzewodowego w Białymstoku, 1971-1972 Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego Eldom tamże, 1973-1983 Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Obuwiem (od 1974 w składzie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego) w Białymstoku.

Od X 1980 w „S”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego w WPHW, od I 1981 przewodnicząca KZ. Od 23 III 1981, czasowo, w związku z kryzysem bydgoskim, w składzie prezydium MKZ; W VI 1981 delegat na I WZD Regionu Białystok, członek ZR, przewodnicząca Komisji ds. Zaopatrzenia i Żywności. Od 1981 członek białostockiego KOWzP.

16-17 XII 1981 kolporterka ulotek w WPHW. W 1982 współorganizatorka (z Zenonem Bienderem, Jerzym Korolkiewiczem, Czesławem Popławskim, Januszem Smacznym, Bogusławem Sokołowskim, Krzysztofem Szaciłowskim, Bogdanem Świderskim) struktury XVI (następnie X) Obszaru KPN, członek Kierownictwa Akcji Bieżącej; 1982-1989 współzałożycielka, członek redakcji, zaangażowana w druk i kolportaż podziemnych pism „Biuletyn Informacyjny XVI Obszaru KPN” i 1987-1990 „Opinia Białostocka” W 1983 zatrudniona w Zakładzie Remontowo-Budowlanym PSS Społem w Białymstoku. 1984-1989 prace dorywcze, m.in. stróż w żłobku. Wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana. Współorganizatorka i uczestniczka corocznych demonstracji, m.in. 11 XI, akcji ulotkowych, plakatowych, malowania na murach. W 1983, 1984, 1986 karana przez kolegium ds. wykroczeń za udział w manifestacjach. Udostępniała mieszkanie ukrywającym się, znajdywała dla nich inne schronienia; organizatorka pomocy dla represjonowanych i ich rodzin oraz zbiórek funduszy na działalność podziemną. 1985-1989 działaczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Białymstoku.

1989-1992 właścicielka zakładu gastronomicznego i sklepu spożywczego, po bankructwie bezrobotna. Od 1995 na rencie.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

W 1981 rozpracowywana przez Wydz. IIIA KW MO w Białymstoku w ramach SO krypt. Towar/SOS krypt. Bydgoszcz; 1984-1985 przez Wydz. V/IV WUSW w Białymstoku/p. VI RUSW w Białymstoku w ramach KE krypt. Szefowa; 1988-1990 przez Wydz. III/OKPP WUSW w Białymstoku w ramach SOS/SOR krypt. Polityk.

 

Tomasz Danilecki

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry