Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Korsan Wincenty

Wincenty Korsan, ur. 19 IV 1947 w Jeleninie k. Strzelina. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Filologii Polskiej (1977).

Na pocz. lat 60. w ZHP, 1969–1973 w ZSP, 1975–1976 w SD.

1975–1977 bibliotekarz w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu; 1977–1980 pracownik kulturalno-oświatowy w Domu Kultury Pracowników Służby Zdrowia tamże. 1978–1980 kolporter wydawnictw niezależnych (gł. książek ­NOW-ej, pism: „Robotnik” i „Biuletyn Dolnośląski”). Od 1979 współpracownik SKS we Wrocławiu.

IX 1980–XII 1981 redaktor agencyjny w MKZ/ZR Dolny Śląsk tamże, od VII 1981 współpracownik pisma ZR „S” „Z Dnia na Dzień”.

14–15 XII 1981 uczestnik strajku w Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag tamże; zatrzymany po pacyfikacji zakładu, zwolniony po dwudniowym areszcie, 30 XII 1981 zatrzymany, 31 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu i w Grodkowie (3–8 III 1982 prowadził głodówkę), 29 IV 1982 zwolniony.

II 1983–1993 bibliotekarz-kustosz w Bibliotece Instytutu Filologii Polskiej UWr, 1983–1989 organizator punktu kolportażu wydawnictw podziemnych, pochodzących ze struktur „S”, NZS i Inicjatywy Wydawniczej Aspekt w miejscu pracy. 1983–1988 współpracownik redakcji „Obecności”. 6–7 V 1988 i 24–31 V 1989 uczestnik strajków studenckich na UWr.

1993–2008 kierownik księgarni Wydawnictwa Naukowego PWN SA we Wrocławiu. Od X 2008 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2022).

 

Artur Adamski|Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry