Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Koruba Kazimierz

Kazimierz Koruba, ur. 25 XI 1952 w Zwierzyńcu k. Buska-Zdroju. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek psychologia (1978).

1977-1984 psycholog w Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Skawinie, następnie w Busku-Zdroju. W 1977 sygnatariusz Petycji studentów UJ ws. wydarzeń Czerwca 1976. W V 1977 uczestnik demonstracji po śmierci Stanisława Pyjasa, następnie działacz krakowskiego SKS. W VIII 1979 współorganizator spotkań SKS dla młodzieży w swoim domu w Zwierzyńcu. 1979-1980 członek założyciel Młodzieżowego Studia Folksong w Busku.

Od IX 1980 w „S”, inicjator i przewodniczący MKZ w Busku; w III 1981 kierował strajkiem ostrzegawczym w PKS Busko-Zdrój; w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, od VII 1981 członek ZR, przewodniczący Delegatury w Busku.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, w Załężu k. Rzeszowa i Nowym Łupkowie, zwolniony 11 XII 1982. 1983-1987 prowadził bibliotekę wydawnictw podziemnych, w 1984 kolporter; śledztwo prowadzone w tej sprawie przez Prokuraturę Rejonową w Busku umorzono na mocy amnestii. 1984-1988 katecheta w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku. W 1984 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 1 mies. aresztu za „popieranie prawnie nieistniejącej organizacji”, po odwołaniu w Sądzie Rejonowym zamienionego na karę grzywny. Od 1986 członek Tymczasowej Rady „S” Regionu Świętokrzyskiego (z Marianem Jaworskim, Bogdanem Rysiem, Jerzym Stępniem), 1988-1989 RKW.

W 1989 członek KO „S” w Busku. 1988-2006 psycholog w Pracowni Pomocy Psychologicznej w Busku i Kielcach, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy, Stowarzyszeniu Psychoedukacji i Promocji Zdrowia w Kielcach, Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Połańcu, Stowarzyszeniu Psychoprofilaktyki Szkolnej Spójrz Inaczej w Starachowicach, 2006-2008 terapeuta uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach.

29 VIII 1979 – 29 V 1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Kielcach w ramach SOR krypt. Kaseta.

Edyta Krężołek

Opcje strony

do góry