Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Korwin-Mikke Janusz

Janusz Korwin-Mikke, ur. 27 X 1942 w Warszawie. Ukończył VI LO im. Tadeusza Reytana tamże (1959); 1960-1968 student Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Matematyki i Wydz. Filozofii (w 1970 eksternistycznie mgr).

1968-1970 pracownik naukowy Instytutu Transportu Samochodowego, 1970-1974 Zespołu Badań nad Informacją UW. W 1957 w ZMS. 1962-1982 w SD (wystąpił, gdy SD poparło ustawy stanu wojennego). W 1964 zatrzymany podczas rozlepiania ulotek z tekstem Listu 34 protestującego przeciwko zaostrzeniu cenzury i polityce kulturalnej władz. W III 1968 uczestnik protestów studenckich, 20 III 1968 aresztowany po wiecu na Politechnice Warszawskiej, po zwolnieniu w VII 1968 relegowany z UW. 1978-1989 założyciel i szef niezależnego wydawnictwa Officyna Liberałów.

W 1981 doradca NSZZ „S” Rzemiosła Indywidualnego; założyciel Narodowej Federacji na rzecz Wolnej Gospodarki.

9 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce, zwolniony 13 VII 1982. W 1984 współzałożyciel (wraz ze Stefanem Kisielewskim) Partii Liberałów Prawica. 1986-1989 redaktor naczelny podziemnego pisma konserwatystów i liberałów „Stańczyk”, publicysta tamże. W 1987 współzałożyciel Ruchu Polityki Realnej (od 1989 UPR).

1990-1997 i 1999-2002 prezes UPR. 1990-2002 redaktor nacz. tygodnika „Najwyższy Czas!”. 1991-1993 poseł RP z listy UPR.

Autor broszur i programów liberalnych, m.in. ''Ubezpieczenia'' (Officyna Liberałów 1978), ''Program liberałów'' (OL 1979, 1983), ''1984 czy nowy wspaniały świat'' (OL 1985), ''Jak z tego wychodzimy'' (OL 1985) oraz książek wydanych w podziemiu: ''Do dołu nogami. Projekt radykalnej reformy społeczno-gospodarczej'' (Officyna Liberałów 1982), ''Ciągłość'' (OL 1982), ''Historia i zmiana'' (OL 1982), ''Jakich wyborów nie chcemy'' (OL 1985), a także m.in.: ''Nie tylko o Żydach'' (Warszawa 1991), ''Vademecum ojca'' (Warszawa 1991), ''Rząd rżnie głupa!'' (wybór przemówień sejmowych, Warszawa 1993), ''U progu Wolności'' (Warszawa 1995), ''Niebezpieczne Ubezpieczenia'' (Warszawa 2000), ''Podatki, czyli rzecz o grabieży'' (Warszawa 2004) oraz kilku tys. artykułów i felietonów, m.in. w „Najwyższym Czasie!”, „Merkuryuszu Krakowskim i Światowym”, „Dzienniku Polskim”, „Angorze”. Mistrz Polski w brydżu.

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry