Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kostrzewa-Zorbas Grzegorz

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, ur. 26 VII 1958 w Warszawie. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, Wydz. Wiedzy o Teatrze (1982), Wydz. Reżyserii Dramatu (1984); Georgetown University w Waszyngtonie (Studia Bezpieczeństwa Narodowego, 1993, USA), doktorat ze stosunków międzynarodowych na Johns Hopkins University w Waszyngtonie (1998, USA).

1980–1983 asystent reżysera w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. 1978–1980 kolporter niezależnych wydawnictw KSS KOR i ROPCiO.

X 1980 – 1981 w NZS i „S”.

13 XII 1981 – 1984 działacz podziemnych struktur NZS, 1982 redaktor podziemnej „Służby Informacyjnej Studentów”, drukarz i współorganizator działalności wydawniczej podziemnego pis­ma „Biuletyn Oporu” i Wydawnictwa Społecznego KOS. 1984–1986 specjalista dokumentacji sztuki w Centrum Sztuki Współczesnej, 1986–1988 w Centrum Sztuki Studio. Od 1985 członek KIK w Warszawie. 1988–1990 przedstawiciel handlowy Przedsiębiorstwa Loran. 1984–1989 inicjator, redaktor nacz. i publicysta (ps. Marcin Mięguszowiecki, Adam Realista) podziemnego pisma „Nowa Koalicja”; współpracownik podziemnych wydawnictw, m.in. „Myśl Niezależna”, „Tygodnik Mazowsze”, 1983–1989 „Kontakt” (Paryż), 1988 „Rzeczpospolita Polska” (Londyn). VIII 1988 rzecznik podczas strajku w Zakładach Mechanicznych Ursus; 22 VIII aresztowany, ukarany przez Kolegium Rejonowe ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Warszawa-Ochota 14-dniowym aresztem.

1989–1990 w KO przy Przew. „S” L. Wałęsie, sekretarz Komisji ds. Mniejszości Narodowych. Od 1990 członek SDP. 1990–1992 wicedyr. Departamentu Europy i dyr. Departamentu Planowania i Analiz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 1992 dyr. Biura Polityki Obronnej Ministerstwa Obrony Narodowej, 1992–1993 pracownik naukowy w Institut for the Study of Diplomacy w Waszyngtonie, 1998–1999 dyr. programu w Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, 1999–2004 adiunkt w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW, 1999–2003 adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN. 2004–2010 członek PO. 2006–2010 radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego z listy PO. Od 2008 prezes Stowarzyszenia Ład na Mazowszu. Od 2013 pracownik naukowy Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

6 II 1979 – 12 X 1981 rozpracowywany przez Wydz. III KS MO w ramach SOS/KE krypt. Zorba.

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry