Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kostrzewa Ryszard

Ryszard Kostrzewa, ur. 10 II 1946 w Łodzi, zm. 19 XII 1992 tamże. Ukończył SP nr 102 tamże (1960), w 1972 uzyskał uprawnienia montera instalacji sanitarnych.

Do 1975 zatrudniony m.in. w KWK Anna w Pszowie k. Rybnika, Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego im. Pawła Findera w Łodzi, Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Armii Ludowej tamże, 1975–1977 pracownik Wytwórni Filmów Fabularnych tamże, 1977–1981 spawacz w Zakładach Aparatury Elektrycznej Ema-Elester tamże.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego i KZ, od V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR; IX/X delegat na I KZD. Od 1981 członek KPN. Od 29 IV członek, nast. wiceprzew. KOWzP w Łodzi. 27 IX 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej Klubów Służby Niepodległości.

14 XII 1981 organizator strajku w Przędzalni Czesankowej Anilany Polanil w Łodzi, 15 XII aresztowany, osadzony w AŚ tamże, 30 XII skazany przez Sąd Wojewódzki w Łodzi na 3 lata pozbawienia wolności; 7 IV 1982 SN podwyższył wymiar kary do 4 lat, osadzony w ZK w Łęczycy i Hrubieszowie (VI 1982 uczestnik głodówki więźniów politycznych), 15 XII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1983–1989 bez zatrudnienia. 1984–1989 współzałożyciel RKW „S” Ziemi Łódzkiej, odpowiedzialny za poligrafię i kolportaż podziemnego biuletynu „Głos Łodzi”, nast. za budowanie podziemnych struktur „S” w zakładach. Wielokrotnie zatrzymywany, m.in. w czasie niezależnych obchodów świąt 1 V 1985 i 3 V 1987 oraz 11 VI 1987, przed wizytą Jana Pawła II w Łodzi. W X 1988 oskarżony o kierowanie nielegalnym wiecem w rocznicę porozumień sierpniowych i ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń.

II – IV 1989 uczestnik obrad okrągłego stołu w podzespole ds. ekologii. III – X 1989 przew. Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S” Ziemi Łódzkiej (zrezygnował z funkcji w wyniku sporów wewnętrznych oraz w atmosferze narastającego konfliktu z opozycyjną wobec RKO grupą działaczy związku, kierowaną przez Andrzeja Słowika). IV 1989–1990 członek Wojewódzkiego KO w Łodzi; 1989 członek KKW. 1989–1992 ponownie w ZAE Ema-Elester, przew. KZ.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2007).

1981–1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Łodzi w ramach SOR krypt. Bracia; 1984–1990 przez Wydz. III/WSiA WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Mocny.

Grzegorz Nawrot

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry