Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Kowalczyk Adam

Adam Kowalczyk, ur. 9 XII 1948 w Kcyni k. Nakła n. Notecią. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą w Bytomiu (1965).

1965-1972 pracownik KWK Rozbark w Bytomiu, 1972-1982 górnik w KWK XXX-lecia PRL (do 1974 KWK Pniówek) w Pawłowicach Śląskich, 1983-1993 Przedsiębiorstwa Montażu Urządzeń Górniczych Przemysłu Węglowego w Katowicach.

W VIII 1980 uczestnik strajku w KWK XXX-lecia PRL, członek KS. Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ „S” tamże. W VII i XII 1981 delegat na I i II WZD (Województwa Katowickiego) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 współorganizator strajku w KWK XXX-lecia PRL, członek KS, następnie w ukryciu. 6 I 1982 zatrzymany, 7 I 1982 po przesłuchaniu aresztowany, przetrzymywany w KM MO w Jastrzębiu-Zdroju, następnie KW MO i AŚ w Katowicach; 23 II 1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Katowicach uznał go za winnego, odstępując od wymierzenia kary. Od 1982 kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. „GROS”. „RIS”, „KOS”, „Ość, „Głośno”, „Tygodnik Mazowsze”). III 1982 – 1988 organizator nieformalnych grup podziemnych w KWK XXX-lecia PRL w Jastrzębiu-Zdroju i KWK ZMP w Żorach. 1982-1989 organizator zbiórek pieniędzy dla rodzin represjonowanych działaczy „S” z Jastrzębia-Zdroju, Żor i Wodzisławia Śląskiego, współpracownik Biskupiego Komitetu Pomocy Internowanym i Represjonowanym w Katowicach; współorganizator z księżmi z parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju kolonii dla dzieci działaczy podziemnej „S”. Od 1984 związany z Bractwem Trzeźwości oraz Kołem PTTK Pielgrzym przy kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. 28 IV – 4 V 1985 uczestnik głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. W II 1988 uczestnik Zgromadzenia Działaczy „S” z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy, członek RKW. W VIII 1988 współorganizator strajków w kopalniach jastrzębskich, członek sztabu wspomagającego strajki przy kościele NMP Matki Kościoła. W II 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie; sekretarz RKW.

1990-1999 w PChD, 1999-2000 w PPChD. Od 2004 członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Polskich Chrześcijan Demokratów. 1993-2000 przewodniczący KZ „S” w Przedsiębiorstwie Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych Pemug SA, 2000-2003 prezes Zarządu Biura Handlowego Pemug Sp. z o.o. (spółka-córka przedsiębiorstwa PMKSiUG). 2003-2006 bezrobotny. Od 2005 członek Zarządu Koła Krajowego Społeczeństwa Informacyjnego i Gospodarki Opartej na Wiedzy, od 2009 przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału Elektroniki Informatyki Telekomunikacji SEP. W 2007 z-ca dyr. Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie. Od 2007 zarządza firmą Eco Energy Com. w Jastrzębiu-Zdroju.

W 1982 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO w Katowicach w ramach SOR krypt. Paweł; 1982-1983 w ramach SOS krypt. Pniówek; 1985-1989 przez p. V-2 RUSW w Jastrzębiu-Zdroju w ramach SOS krypt. Monter.

Weronika Rudnicka

Region Śląsko-Dąbrowski, Jastrzębie-Zdrój

Opcje strony

do góry