Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/16903,Kowalewska-Maria.html
2023-03-31, 18:06

Kowalewska Maria

Maria Kowalewska, ur. 27 I 1951 w Kaliszu. Ukończyła III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu (1969) i Studium Kosmetyczne w Poznaniu (1970).

1972-1976 zatrudniona w Gabinecie Kosmetycznym WSS Społem w Kaliszu, 1976-1981 specjalista ds. szkoleń w kaliskim oddziale NOT.

Od X 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w oddziale NOT, następnie KZ; od VIII 1981 zatrudniona w Dziale Szkoleń ZR Wielkopolska Płd. W XI 1981 sygnatariuszka deklaracji założycielskej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość w Kaliszu.

W I 1982 na prośbę rodziny Pietkiewiczów pojechała do ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Ryszarda Rumianka po informacje o internowanym Antonim Pietkiewiczu. II 1982 – 1986 sekretarka, nast. pracownik działu socjalnego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu. 1982-1983 uczestniczka przemarszów po Mszach za Ojczyznę, w 1983 niezależnej manifestacji 1 V; do 1984 łączniczka Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” w Kaliszu z ukrywającym się w Warszawie Antonim Pietkiewiczem, kurierka podziemnych wydawnictw, w tym książek i kaset NOWej z Warszawy (kontakt ze swoją siostrą Alicją Senatorską-Wiśnioch i A. Pietkiewiczem) do Kalisza (współpraca m.in. z Elżbietą Kramarską, Mirosławą Mencel, Małgorzatą Piotrowską i Markiem Pawlakiem); przepisywała teksty dla kaliskich pism podziemnych (kontakt z Elżbietą Kubasik), przechowywała powielacz; do 1985 działaczka podziemnej „S” w WPWiK (m.in. wraz z Krystyną Mielczarek i Zdzisławem Wybornym), zbierała składki na pomoc dla represjonowanych; 1982-1985 kilkakrotnie zatrzymywana, przesłuchiwana na terenie zakładu, w KW MO i AŚ MSW w Warszawie. Współpracowniczka Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy klasztorze oo. jezuitów w Kaliszu, prowadziła zbiórki pieniędzy na pomoc dla internowanych, organizowała paczki żywnościowe i odzieżowe (współpraca z o. Stefanem Dzierżkiem, Mirosławą Mencel, Małgorzatą Piotrowską, Elżbietą Podhorodecką), pomagała schorowanej matce A. Pietkiewicza, Janinie Pietkiewicz. 1983-1984 współpracowniczka Międzyregionalnego Komitetu Koordynacyjnego Kalisz-Konin-Sieradz, kolporterka pisma „Nasza Solidarność”. Od 1985 związana z kaliską grupą Solidarności Walczącej, kolporterka wydawnictw SW (kontakt m.in. z Jackiem Jakubowskim, Krystyną Langą i Małgorzatą Wlazło). 1986-2007 sekretarka, następnie pracownik ds. osobowo-administracyjnych w Spółce Wodno-Ściekowej Prosna w Kaliszu.

Od 2007 na emeryturze.

Od 6 X 1983 rozpracowywana w ramach SOR krypt. Uparci dot. działalności w WPWiK w Kaliszu, 6 X 1982 – 24 IX 1986 w ramach SOR krypt. Układ dot. działalności Międzyregionalnego Komitetu Koordynacyjnego „S” Kalisz-Konin-Sieradz i pisma „Nasza Solidarność”, I 1985 – X 1985 w ramach SOR krypt. Waleczni dot. działalności kaliskiej grupy Solidarności Walczącej.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony