Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Krupot Piotr

Piotr Krupot, ur. 29 VI 1926 w Chotyninie k. Wieruszowa. Zdał mistrzowski egzamin fryzjerski w Łodzi (1953), ukończył Zaoczne Studium Ekonomiki i Zarządzania w Lututowie (1976).

1946-1947 w PSL. 1959-1963 członek GRN w Bolesławcu; 1948-1970 właściciel zakładu fryzjerskiego w Bolesławcu, 1970-1978 kierownik Spółdzielni Kółek Rolniczych tamże, 1978-1991 magazynier w Zakładach Płyt Wiórowych Prospan w Wieruszowie. Właściciel 5 ha gospodarstwa rolnego, autor artykułów w piśmie „Kłos”.

28-31 VIII 1980 uczestnik w strajku w ZPW Prospan, łącznik ze strajkującą załogą Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Ostrzeszowie i z Wrocławiem; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 wiceprzewodniczący KZ w ZPW Prospan; 8 II 1981 współorganizator NSZZ Rolników Solidarność Wiejska w Bolesławcu, następnie jej wiceprzewodniczący.

Po 13 XII 1981 działacz podziemnej „S” w ZPW Prospan i w Wieruszowie (we współpracy m.in. z Alfredą Matuszewską, Piotrem Mortą, Bernardem Petrakowskim, Mariuszem Świeściakiem oraz z Kazimierzem Obsadnym z Ostrzeszowa i Stanisławem Dominasem z Wrocławia), kolporter prasy podziemnej (m.in. „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Wiejska”, „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Dolnośląska”) i powielanych przez siebie ulotek „S”; współorganizator pomocy dla osób represjonowanych m.in. sprzedawał tzw. cegiełki z symbolami patriotycznymi i związkowymi; 1984-1988 przewodniczący Rady Pracowniczej w ZPW Propan, wspólnie z Bronisławem Chruścińskim na terenie zakładu wykonał biało-czerwoną gablotę w kształcie litery V, w której obok ogłoszeń Rady Pracowniczej, zamieszczał materiały podziemnej „S”; 28 III 1988 przesłuchiwany. Uczestnik spotkań działaczy podziemnej „S” w klasztorze oo. jezuitów i Mszy za Ojczyznę w Kaliszu (m.in. wspólnie wyjazdy z Kazimierzem Kiełbasą, Bronisławem Maślanką, Piotrem Mortą, Bohdanem Pilarskim oraz Wandą Szymanek); wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. i przesłuchiwany.

Od 3 III 1989 członek Komitetu Założycielskiego „S” RI w Bolesławcu, od 17 III 1989 współinicjator reaktywowania „S” w ZPW Prospan, następnie do 1991 jego przewodniczący. Od 1991 na emeryturze. W 1989 członek KO „S” w Wieruszowie. 1990-1994 i 1994-1998 członek władz samorządowych z listy „S”. 1998-2002 w ChSS.

XXIII KZD NSZZ „S” nadał mu w 2009 tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

4 I 1982 – 26 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Kaliszu/p. RUSW w Kępnie w ramach KE krypt. Klon/Grzyb.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Wieruszów

Opcje strony

do góry