Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17184,Kwiatkowska-Zofia.html
2023-03-29, 11:55

Kwiatkowska Zofia

Zofia Kwiatkowska-Dublaszewska, ur. 28 VI 1949 w Krakowie. Ukończyła Technikum Ekonomiczne w Sopocie (1974).

1965–1977 prace dorywcze (m.in. fryzjerka), 1973–1974 ekonomista w Zakładzie Gospodarki Produktami Naftowymi nr 19 CPN w Gdyni-Dębogórzu, 1977–1981 st. inspektor ds. rozliczeń w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa Transbud Oddział nr 3 w Gdyni.

W VIII 1980 współorganizatorka strajku w zakładzie, członek KS, delegatka do MKS w Stoczni Gdańskiej. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, od XII 1980 sekretarz KZ. Od IX 1980 członek Społecznego Komitetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni.

14–18 XII 1981 współorganizatorka strajku w zakładzie, 19 XII 1981 zatrzymana, 20 XII 1981 aresztowana, osadzona w AŚ w Gdańsku, tego samego dnia zwolniona z pracy. 31 XII 1981 skazana w trybie doraźnym przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat pozbawienia wolności, osadzona w ZK w Bydgoszczy-Fordonie i Grudziądzu. 22 II 1982 SN złagodził wyrok do 3,5 roku; 21 XII 1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy udzielił 3 mies. przerwy w odbywaniu kary, 29 III 1983 przedłużył ją o kolejne 2 mies. 26 V 1983 SMW wstrzymał wykonanie kary. 4 VII 1983 zwolniona na mocy aktu łaski Rady Państwa. IX 1983 – 1985 inspektor ds. rozliczeń płac w PTSB Transbud Oddział nr 6 w Gdańsku. W XII 1984 współzałożycielka (z Ewą Kubasiewicz, Andrzejem Kołodziejem i Stanisławem Kowalskim) SW Oddział Trójmiasto, organizatorka kolportażu wydawnictw SW oraz m.in. podziemnego pisma „Poza Układem”, współpracowniczka Komisji Charytatywnej przy kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka (oo. redemptoryści) w Gdyni. 1985–1986 specjalista działu kontroli dokumentów w Przedsiębiorstwie Hurtu Spożywczego Oddział Wojewódzki w Gdańsku. 14 I 1986 aresztowana, osadzona w AŚ w Gdańsku i Warszawie, 21 VIII 1986 zwolniona na mocy amnestii.

Od VI 1987 na emigracji w Australii, 1987–2008 prace dorywcze. Od 2008 założycielka, wiceprzew. Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Australii, od 2005 Polsko-Australijskiego Związku Historycznego. Od 2008 na rencie.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

14 I 1986 – 5 VII 1989 rozpracowywana przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Gniazdo.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony