Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17272,Lewandowski-Tadeusz-Stefan.html
2023-03-29, 12:25

Lewandowski Tadeusz Stefan

Tadeusz Stefan Lewandowski , ur. 6 I 1944 w Płuchowie k. Złoczowa (obecnie Ukraina), zm. 10 VII 2021 w Jeleniej Górze. Ukończył Technikum Mechaniczne w Jeleniej Górze (1971). Absolwent Studium Metrologii i Systemów Jakości przy Politechnice Warszawskiej (1980).

1962–1985 pracownik fizyczny, nast. specjalista ds. jakości w Fabryce Maszyn Papierniczych Fampa w Jeleniej Górze.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator Komitetu Założycielskiego, nast. członek prezydium KZ. I – II 1981 uczestnik strajku w klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze.

1982–1985 współorganizator i przew. TKZ w Fampie, zbierał składki dla aresztowanych, internowanych i ich rodzin. W 1982 współorganizator ponadzakładowej podziemnej Komisji Koordynacyjnej Jelenia Góra i Tymczasowego Kierownictwa RKS Jelenia Góra; sygnatariusz jeleniogórskiego Listu otwartego do Sejmu PRL z 23 IV 1982 (tzw. List 44). 29 VIII 1982 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, 6 X zwolniony. 1982–1989 koordynator kolportażu w Jeleniej Górze, kolporter podziemnych pism m.in. „Odroczenie”, „Oko”, „Z Dnia Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Tygodnik Mazowsze”, „Dywanik” i książek. XI 1983 – IX 1986 członek Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego Region Jelenia Góra; 1983–1989 członek Rady Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze: uczestnik wykładów, pielgrzymek na Jasną Górę, do Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie oraz rajdów. 1984–1985 członek (m.in. z Romanem Niegoszem i Elżbietą Zawadzką) Komitetu ds. Przestrzegania Prawa w Jeleniej Górze, powołanego po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. 1 VII 1985 zwolniony z pracy, nast. bez zatrudnienia; 1986–2003 kierownik działu produkcyjnego, specjalista ds. jakości w Spółdzielni Inwalidów Simet/Przedsiębiorstwie Telkom-Simet SI/Simet SA w Jeleniej Górze. 1982–1988 wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, w X 1986 ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń.

W 1989 współorganizator Komitetu Organizacyjnego, nast. przew. KZ w Simecie; od 17 II 1989 członek, 10 IV – XI rzecznik prasowy prezydium TZR Jelenia Góra; IV – VI  1989 sekretarz Wojewódzkiego KO w Jeleniej Górze. XI 1989–1992 delegat na WZD Regionu Jeleniogórskiego, XII 1989–1992 przew. ZR, 1990–1992 delegat na KZD, członek KK. W 1990 członek Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej ds. weryfikacji b. funkcjonariuszy SB w Jeleniej Górze. 1991–1993 poseł RP z listy „S”. 1994–1998 radny, wiceprezydent Jeleniej Góry z listy Forum Wyborczego KO w Jeleniej Górze. 1997–2001 senator RP z listy AWS; od 2005 w PiS, 2005–2007 senator RP z listy PiS. 2003–2008 na świadczeniu przedemerytalnym, od 2008 na emeryturze. 2010–2018 radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z listy PiS. Od 2011 w Sekcji Emerytów i Rencistów przy ZR Jeleniogórskiego.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2021, pośmiertnie), Złotym Krzyzem Zasługi (2019) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2013).

27 VII – 30 XII 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Jeleniej Górze w ramach SOS krypt. Odroczenie; do 9 IX 1983 przez Wydz. V WUSW w ramach SOS krypt. Aktywista; do 20 VII 1986 w ramach KE krypt. Kontroler.

 

Michał Orlicz|Łukasz Sołtysik

Region Jelenia Góra, Jelenia Góra

Opcje strony