Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lewandowski Zbigniew Igor

Zbigniew Igor Lewandowski, ur. 23 V 1927 w Sarnach (obecnie Ukraina), zm. 22 X 2012 w Barczewie. Ukończył szkołę podstawową.

1942–1943 uczestnik zbierania informacji wywiadowczych dla grupy dywersyjnej AK krypt. Wachlarz w Równem (w ramach szerszej akcji krypt. Wachlarz), X 1943 aresztowany przez gestapo w Częstochowie, osadzony w Gross-Rosen, zbiegł z transportu i ukrywał się do V 1945. Po wojnie prace dorywcze w różnych miejscach zamieszkania. 1949 aresztowany, 22 V 1950 skazany przez WSR w Poznaniu na 4 lata pozbawienia wolności za prowadzenie działalności antypaństwowej, osadzony w więzieniach w Kaliszu, Poznaniu, Katowicach i Olsztynie, zwolniony 1953 na mocy amnestii. 1953–1955 praca dorywcza w Sosnowcu, 1955–1961 robotnik rolny w różnych PGR w okolicy Olsztyna, 1961–1985 konduktor, kierownik pociągu stacji PKP w Olsztynie.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ w PKP tamże.

Po 13 XII 1981 przewoził wydawnictwa NOW-ej, Aneksu i innych z Warszawy, Szczecina i Gdańska; kolporter m.in. „Solidarności Walczącej”, „Woli” i grafik Jacka Fedorowicza. 1981–1985 uczestnik nieformalnej grupy samokształceniowej (Grzegorz Kaucz, Józefa Mielnik, Jerzy Szmit, Tadeusz Czajkowski). 11 IX 1985 aresztowany, osadzony w areszcie WUSW w Olsztynie, nast. w AŚ tamże, 8 II 1986 skazany przez Sąd Rejonowy tamże na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, zwolniony. Chorąży sztandaru Duszpasterstwa Kolejarzy. Od 1985 na rencie.

1989 członek KO „S” w Olsztynie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

9 I 1987–21 II 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Olsztynie w ramach KE krypt. Stary.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Opcje strony

do góry