Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lewandowski Zygmunt

Zygmunt Lewandowski, ur. 25 V 1946 we Wrocławiu. Ukończył SP tamże (1962).

1964–1973 pracownik Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL–Hydral tamże (1966–1968 zasadnicza służba wojskowa). 1969–1972 uczeń Technikum Mechanicznego dla Pracujących tamże, 1973–1978 pracownik Fabryki Maszyn Rolniczych Agromet–Pilmet tamże, 1978–1979 Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Maszyn i Transportu Budownictwa Oddział nr 2 ul. Aleja Pracy nr 2 tamże, 1979–1983 kierowca w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK tamże.

25 VI 1976 inicjator, uczestnik 2-godzinnego strajku w Pilmecie.

26 VIII – 1 IX 1980 współorganizator strajku w ZA nr VII MPK (jeden z czterech kierowców, którzy zablokowali Zajezdnię).

Od IX 1980 w „S”.

13 XII 1981 uczestnik strajku w ZA nr VII MPK. XII 1981–1983 organizator (przy kościołach) pomocy dla rodzin osób represjonowanych, współpracownik Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu. XII 1981 – VI 1982 współpracownik RKS Dolny Śląsk. 29 I 1982 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Nysie, 1 III 1982 zwolniony. 4 XI 1982 ponownie internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Strzelinie, 23 XI 1982 zwolniony. VII 1982–1983 współpracownik SW, uczestnik manifestacji i walk ulicznych we Wrocławiu 13 i 28 VI oraz 31 VIII 1982 akcji ulotowych i plakatowych oraz malowania haseł na murach; drukarz i kolporter wydawnictw podziemnych m.in. „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Wiadomości Bieżących”, „Solidarności Walczącej” i „Z Dnia na Dzień”; organizator sprzętu i materiałów poligraficznych; organizator i koordynator grupy drukarzy i kolporterów, współpracował m. in. z Barbarą Sarapuk i Albertem Łyjakiem.

15 III 1983 emigracja z rodziną do Francji, m.in. własna działalność gospodarcza. Od 2011 na emeryturze.

3 II 1983–3 VI 1983 rozpracowywany przez Wydz. V–1 KW MO we Wrocławiu w ramach KE krypt. Cichy.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Solidarność Walcząca, Wrocław

Opcje strony

do góry