Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lis Bogdan

Bogdan Lis, ur. 10 XI 1952 w Gdańsku. Ukończył Szkołę Mechanizatorów Przeładunku przy Zarządzie Portu Gdańsk (1970).

1970-1971 pracownik Zarządu Portu Gdańsk, 1972-1981 Zakładów Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki Elmor w Gdańsku. W XII 1970 uczestnik protestów robotniczych. 1974-1980 w ZSMP, wiceprzewodniczący Zarządu Zakładowego w Elmorze, 1975-1981 w PZPR. Od 1978 działacz WZZ Wybrzeża, z Andrzejem Gwiazdą współorganizator WZZ Wybrzeża w Elmorze, w III 1980 przeforsował w wyborach skład Rady Zakładowej z przewagą sympatyków WZZ Wybrzeża, wiceprzewodniczący Rady.

W VIII 1980 współorganizator strajku w Elmorze, przewodniczący KS, następnie wiceprzewodniczący MKS w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, współautor 21 postulatów, sygnatariusz Porozumień Sierpniowych; od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący MKZ Gdańsk, członek KKP, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD, członek KK.

Po 13 XII 1981 w ukryciu, poszukiwany listem gończym, zwolniony z pracy; 22 IV 1982 współzałożyciel (ze Zbigniewem Bujakiem, Władysławem Frasyniukiem i Władysławem Hardkiem) TKK „S”, koordynator współpracy z zagranicą; w V 1982 współzałożyciel (z Bogdanem Borusewiczem, Aleksandrem Hallem, Stanisławem Jaroszem i Marianem Świtkiem) RKK „S” Gdańsk. 8 VI 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów, zwolniony 8 XII 1984, 28 I 1985 śledztwo umorzono na mocy amnestii; 13 II 1985 ponownie aresztowany (z W. Frasyniukiem i Adamem Michnikiem) w Gdańsku po jawnym spotkaniu działaczy „S” z Lechem Wałęsą, skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku na 2,5 roku więzienia, w wyniku rewizji wyrok zmniejszono do 2 lat, osadzony w ZK w Barczewie, zwolniony 11 IX 1986 na mocy amnestii. 1986-1987 członek jawnej Tymczasowej Rady „S”, 1987-1989 KKW „S”, przewodniczący komisji zagranicznej; w IV 1988 aresztowany, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 3 mies. aresztu, osadzony w ZK w Braniewie, zwolniony po 4 tyg. W VIII 1988 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju jako przedstawiciel KKW.

Od 18 XII 1988 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie. W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. reform politycznych. W 1989 przywrócony do pracy w Elmorze. W 1989 w składzie TZR Gdańskiego „S”. 1989-1991 senator RP z listy KO „S”, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych. W 1990 delegat na WZD Regionu Gdańskiego, delegat na KZD, członek Prezydium KK. Od 1992 właściciel firmy termoizolacyjnej. 1997-2005 w UW, od 1998 członek Rady Krajowej, od 2003 Zarządu Głównego; 2005-2009 w PD, od 2009 w SD. 1998-2002 radny Województwa Pomorskiego. Od 2007 poseł RP z listy LiD, w Komisji Gospodarki i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w 2008 współzałożyciel Demokratycznego Koła Poselskiego (od 2009 pn. DKP SD). Od 2000 prezes Fundacji Centrum Solidarności. W 2007 ukończył LO przy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Gdańsku.

Odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

18 IV 1980 – 29 VIII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOS/SOR krypt. Działacz/Kozak.

 

Adam Borowski|Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry