Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lis Zbigniew

Zbigniew Lis, ur. 7 VIII 1948 w Sopocie. Ukończył Technikum Budowy Okrętów w Gdańsku (1968).

1962-1983 pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W III 1968 w trakcie studiów na Politechnice Gdańskiej uczestnik demonstracji ulicznych Gdańska, w XII 1970 strajku w SG i protestów ulicznych.

W VIII 1980 uczestnik strajku w SG, członek Zakładowego KS, następnie członek ochrony MKS i delegacji rządowej, od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w SG, następnie KZ, od IX 1980 oddelegowany do pracy w MKZ Gdańsk, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańsk, członek ZR, od XI 1981 w Prezydium ZR, delegat na I KZD, członek KK; przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowego, współzałożyciel Sieci.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku, zwolniony 29 IV 1982, następnie współpracownik podziemnego pisma TKZ „S” SG „Rozwaga i Solidarność”; w X 1982 współorganizator strajku w SG przeciwko delegalizacji „S”; w II 1983 aresztowany, osadzony w areszcie KW MO, następnie w AŚ w Gdańsku, zwolniony w VII 1983 na mocy amnestii, zwolniony z pracy. X 1983 – 1988 zatrudniony w Zakładzie Budowlano-Remontowym LSWM Morena w Gdańsku. 1986-1988 wyjazd zarobkowy do USA.

VI 1989 – 1996 przywrócony do pracy w SG, członek Prezydium KZ, 1990-1995 delegat na kolejne WZD i KZD, członek ZR; 1992-1995 wiceprzewodniczący Sekretariatu Metalowców i przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowego „S”. Od 1995 własna działalność gospodarcza.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1997).

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdański

Opcje strony

do góry