Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Lis Zbigniew

Zbigniew Lis, ur. 7 VIII 1948 w Sopocie. Ukończył Technikum Budowy Okrętów w Gdańsku (1968).

1968–1970 technik w Centralnym Ośrodku Konstrukcyjno-Badawczym Przemysłu Okrętowego w Gdańsku, 1971–1983 technik, st. technik, konstruktor, samodzielny projektant w Stoczni Gdańskiej.

W III 1968 uczestnik demonstracji ulicznych w Gdańsku, w XII 1970 strajku w SG i protestów ulicznych.

W VIII 1980 członek KS podczas strajku w SG, nast. członek ochrony członków prezydium MKS i delegacji rządowej. Od IX 1980 w „S”; wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, od II 1981 KZ. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, członek ZR, od XI 1981 prezydium ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD. Od 1981 przew. Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowego; w IV 1981 współzałożyciel Sieci Organizacji Zakładowych Wiodących Zakładów Pracy.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, 29 IV 1982 zwolniony. IX – XII 1982 współpracownik pisma TKZ „Rozwaga i Solidarność”. 16 II 1983 zatrzymany, 18 II 1983 aresztowany, osadzony w areszcie KW MO w Gdańsku, nast. w AŚ tamże. 18 V 1983 zwolniony z pracy. 4 VII 1983 Sąd Rejonowy w Gdańsku uchylił areszt, 18 VIII 1983 umorzył postępowanie na mocy amnestii. X 1983 – 1988 kierownik produkcji pomocniczej w Zakładzie Budowlano-Remontowym Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Morena w Gdańsku. 1986–1988 wyjazd zarobkowy do USA.

1989–1996 st. projektant, specjalista ds. analiz strategicznych w SG. 1989–1995 członek prezydium KZ, 1990–1995 delegat na WZD i KZD, członek ZR. 1992–1995 wiceprzew. Sekretariatu Metalowców i przew. Krajowej Sekcji Przemysłu Okrętowego. Od 1995 własna działalność gospodarcza. Od 2012 członek Społecznego Komitetu Budowy i Tradycji Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku.

5 I 1984 – 30 VIII 1988 zarejestrowany przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku jako TW ps. Karol. Materiały nie zachowały się. Wg relacji Zbigniewa Lisa do współpracy nie doszło.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdański

Opcje strony

do góry