Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Łukasiewicz Maciej

Maciej Łukasiewicz, ur. 8 III 1941 w Warszawie, zm. 15 VIII 2005 tamże. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek archeologia (1965).

1961-1973 sekretarz redakcji miesięcznika „Wiedza i Życia”, 1973-1976 „Tygodnika Demokratycznego”, 1976-1981 dziennika „Kurier Polski” (także szef magazynu tygodniowego „Kuriera Polskiego”). 1970-1982 w SD. Od 1973 w SDP.

We IX 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” w wydawnictwie Epoka. 1980-1981 uczestnik reformatorskich inicjatyw SDP.

Po 13 XII 1981 zwolniony z pracy. Działacz podziemnego SDP, autor artykułów w podziemnych pismach, m.in. w „Woli”, „Solidarności Narodu”, „Vacacie”, współpracownik „Warszawskich Zeszytów Historycznych” i „Kultury Niezależnej” W 1983 współorganizator i z-ca redaktora naczelnego legalnego miesięcznika „Merkury” (wkrótce przez władze zlikwidowanego). 1983-1989 prezes Zarządu Agencji Omnipress, zatrudniającej opozycyjnych dziennikarzy i pomagającej pozostającym bez pracy członkom SDP, uruchamiającej kanały kolportażu prasy niezależnej. 1984-1989 twórca i redaktor naczelny niezależnego kwartalnika „Most”, w 1985 Wydawnictwa Most. współpracującego z paryskimi „Spotkaniami” i „Kulturą” oraz londyńskim „Aneksem”. Organizator pomocy dla opozycyjnych pism, niezależnego Radia i TV. Od 1987 członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, od 1988 Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy.

1989-2000 z-ca redaktora naczelnego, od 2000 redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”. 1990-1996 wiceprezes SDP.

Autor książek, m.in. ''Śmierć na Olimpie'' (Pelikan, 1990), ''Bohater czy zdrajca'' (Most, 1992), ''Weryfikacja'' (Most, 1994).

Laureat lauru SDP (1990), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004).

17 III 1987 – 20 X 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-2 SUSW w ramach SOR krypt. ABE; 7 XI 1989 – 29 I 1990 w ramach KE krypt. Wolumen.

 

Krzysztof Biernacki

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry