Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Machnik Stanisław Władysław

Stanisław Władysław Machnik, ur. 6 IX 1937 w Warszawie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Architektury (1963).

1955-1956 referent drogowy w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Cieszynie, 1963-1966 architekt powiatowy w Prezydium PRN w Lesku, 1966-1973 urbanista powiatowy w Prezydium PRN w Biłgoraju, 1973-1978 starszy projektant w Miastoprojekt-Lublin, 1978-1983 i 1984-1987 w Inwestprojekt-Lublin.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ „S” w Inwestprojekcie, w 1981 przewodniczący regionalnej komisji budownictwa „S” w Lublinie.

14 XII 1981 – 1987 przewodniczący TKZ w Inwestprojekcie, kolporter podziemnej prasy i książek. Od jesieni 1982 do IV 1983 członek RKK w Lublinie, łącznik między RKK a TZR; IV-VIII 1983 przewodniczący TZR. 23 VIII 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Lublinie i AŚ Warszawa-Mokotów, zwolniony 22 VII 1984 na mocy amnestii. Po 3 miesiącach aresztowania zwolniony z pracy, przywrócony po wyjściu. Od 1987 prowadzi własną pracownię architektoniczną.

1990-1994 radny Miasta Lublin z listy KO, 1990-1991 członek Zarządu miasta; 1994-1998 radny z listy PC. Od początku lat 80. autor projektów współczesnej architektury sakralnej, m.in. kościołów MB Królowej Polski, św. Urszuli Ledóchowskiej i oo. bernardynów w Lublinie, kościoła w Rejowcu Fabrycznym; ołtarza papieskiego w Lublinie (w 1987) oraz rewaloryzacji cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych tamże. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, laureat konkursów architektonicznych.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry