Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Machoń Zbigniew

Zbigniew Machoń, ur. 28 V 1952 w Chocianowie. Ukończył Technikum Górnictwa Rud w Lubinie (1971).

1971-1990 konstruktor w Fabryce Automatów Tokarskich Ponar Wrocław Zakład nr 2/Fabryce Urządzeń Mechanicznych Ponar-Chocianów w Chocianowie.

Od IX 1980 w „S”, współorganizator, członek Komitetu Założycielskiego, od 12 XII 1980 przewodniczący KZ; w 1981 członek MKK w Chocianowie; w VI 1981 delegat na I WZD Województwa Legnickiego, w VI 1981 na I WZD Regionu Dolny Śląsk, 24 X 1981 na II WZD Województwa Legnickiego. I-V 1981 współzałożyciel, autor i redaktor zakładowego niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» FAT/FUM w Chocianowie”.

W I 1982 kolporter chocianowskiego podziemnego „Serwisu Informacyjnego NSZZ „S”. 20 III 1982 po rewizji mieszkania internowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Legnicy i Ośr. Odosobnienia w Głogowie, 29 IV 1982 zwolniony. 31 VIII 1982 uczestnik manifestacji w Chocianowie. 1982-1985 kilkakrotnie przetrzymywany, przesłuchiwany, rewizje mieszkania. 1982-1989 kolporter podziemnych pism, m.in. „Serwis Informacyjney MKS w Legnicy” (1982), „Z Dnia na Dzień”, „Zagłębie Miedziowe”, „Solidarność Walcząca”, „Region”. 1983-1987 w Towarzystwie Przyjaciół KUL.

1989-1990 w „S”, III-V 1989 przewodniczący Komitetu Organizacyjnego „S” w zakładzie. 24 IV – VI 1989 współorganizator, przewodniczący Miejsko-Gminnego KO „S” w Chocianowie; 12 IX 1989 – 1994 współorganizator, przewodniczący KO tamże; II-V 1990 autor i redaktor „Chocianowskiego Biuletynu Wyborczego”; 1990-1994 radny Rady Miejskiej w Chocianowie z listy KO, 1990-1992 burmistrz Miasta i Gminy Chocianów; 1991-1998 autor i redaktor „Głosu Chocianowa”; 1992 konstruktor w FUM tamże, 1992-1994 własna działalność gospodarcza; 1994-1995 w Stowarzyszeniu Obywatelskim w Chocianowie; 1994-1996 kierownik w Teco-Koszowski w Jeleniej Górze; 1995-2001 w UW; od 1996 inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie.

Odznaczony Medalem z okazji XXV rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i Powstania „S” (2005).

11 X 1982 – 22 IV 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Legnicy/p. V RUSW w Lubinie w ramach KE krypt. Opornik.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Chocianów

Opcje strony

do góry