Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17408,Machon-Zbigniew.html
2023-12-11, 22:56

Machoń Zbigniew

Zbigniew Machoń, ur. 28 V 1952 w Chocianowie k. Polkowic. Ukończył Technikum Górnictwa Rud w Lubinie (1971).

1971–1990 konstruktor w Fabryce Automatów Tokarskich Ponar Wrocław Zakład nr 2/Fabryce Urządzeń Mechanicznych Ponar-Chocianów.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od 12 XII 1980 przew. KZ, 1981 członek MKK w Chocianowie, VI 1981 delegat na I WZD Województwa Legnickiego, VI na I WZD Regionu Dolny Śląsk, 24 X 1981 na II WZD Województwa Legnickiego. I–V 1981 współzałożyciel, autor i redaktor zakładowego niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny NSZZ »Solidarność« FAT/FUM w Chocianowie”.

I 1982 kolporter chocianowskiego podziemnego „Serwisu Informacyjnego NSZZ »Solidarność«”. 20 III 1982 po rewizji mieszkania internowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Legnicy i Ośr. Odosobnienia w Głogowie, 29 IV 1982 zwolniony. 31 VIII 1982 uczestnik manifestacji w Chocianowie. 1982–1985 kilkakrotnie przetrzymywany, przesłuchiwany, rewizje mieszkania. 1982–1989 kolporter podziemnych pism, m.in. „Serwisu Informacyjnego MKS w Legnicy”, „Z Dnia na Dzień”, „Zagłębia Miedziowego”, „Solidarności Walczącej”, „Regionu”. 1983–1987 w Towarzystwie Przyjaciół KUL.

1989–1990 w „S”, III–V 1989 przew. Komitetu Organizacyjnego w zakładzie. 24 IV–VI 1989 współorganizator, przew. Miejsko-Gminnego KO „S” w Chocianowie, 12 IX 1989–1994 współorganizator, przew. KO tamże, II–V 1990 autor i redaktor „Chocianowskiego Biuletynu Wyborczego”, 1990–1994 radny Rady Miejskiej w Chocianowie z listy KO, 1990–1992 burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, 1991–1998 autor i redaktor „Głosu Chocianowa”, 1992 konstruktor w FUM tamże, 1992–1994 własna działalność gospodarcza, 1994–1995 w Stowarzyszeniu Obywatelskim w Chocianowie, 1994–1996 kierownik w Teco-Koszowski w Jeleniej Górze, 1995–2001 w UW, 1996–2018 inspektor w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, od 2018 na emeryturze.

Odznaczony Medalem z okazji XXV rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i Powstania NSZZ „Solidarność” (2005).

11 X 1982–22 IV 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Legnicy/p. V RUSW w Lubinie w ramach KE krypt. Opornik.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Chocianów, Region Zagłębie Miedziowe

Opcje strony