Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Machnik Stanisław

Stanisław Machnik, ur. 6 IX 1937 w Warszawie. Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Architektury (1963).

1955–1956 referent drogowy w Prezydium PRN w Cieszynie, 1963–1966 architekt powiatowy w Prezydium PRN w Lesku, 1966–1973 urbanista powiatowy w Prezydium PRN w Biłgoraju, 1973–1978 st. projektant w Biurze Projektów Miastoprojekt w Lublinie, 1978–1987 st. projektant w Zakładzie Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt/Spółdzielnia Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt tamże.

Od IX 1980 w „S”; od IX 1980 współinicjator i członek Komitetu Założycielskiego, nast. wiceprzew. KZ.

14 XII 1981 – 1987 przew. TKZ, kolporter podziemnych wydawnictw, m.in pism „Informator «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni” i książek. Od jesieni 1982 do IV 1983 członek RKK w Lublinie, łącznik między RKK a TZR, od XII 1982/I 1983 członek TZR, IV – VIII 1983 przew. TZR. 23 VIII 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Lublinie i Warszawie-Mokotowie, objęty śledztwem przeciwko działaczom TZR, prowadzonym przez Wydz. Śledczy WUSW w Lublinie i wspólnym aktem oskarżenia skierowanym 16 VII 1984 do Sądu Wojewódzkiego w Lublinie; 22 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii. Po 3 mies. aresztowania zwolniony z pracy, przywrócony po wyjściu. W XI 1984 współautor listu otwartego działaczy „S” regionu do Sejmu PRL ws. śmierci ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). J. Popiełuszki. Od 1985 ponownie członek TZR. Wiosną 1987 współorganizator daru podziemnej „S” Regionu Środkowo-Wschodniego dla Jana Pawła II w postaci rzeźby Drzewo Życia dla Papieża, którą 9 VI 1987 wręczył papieżowi podczas papieskiej mszy w Lublinie.Od 1987 prowadzi własną pracownię architektoniczną.

1990–1994 radny Miasta Lublina z listy KO, 1990–1991 członek Zarządu Miasta Lublin, 1994–1998 radny Miasta Lublina z listy PC. Od pocz. l. 80. autor projektów współczesnej architektury sakralnej, m.in. kościołów MBKP, św. Urszuli Ledóchowskiej i św. Brata Alberta w Lublinie (oo. bernardyni), kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rejowcu Fabrycznym, ołtarza papieskiego w Lublinie (1987) oraz rewaloryzacji cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych tamże. Od 1963 członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, laureat pierwszej nagrody w konkursach architektonicznych (dzielnica mieszkaniowa Kalinowice w Zamościu – 1980, kościół MBKP w Lublinie – 1981, ołtarz papieski tamże – 1987).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

11 VI 1982 – 25 VIII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Architekt.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry