Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17409,Machowiak-Mieczyslaw.html
2023-09-28, 04:14

Machowiak Mieczysław

 

Mieczysław Machowiak, ur. 17 VI 1954 w Bielsku-Białej, zm. 10 II 2016 tamże. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne tamże (1974).

1974–1975 mechanik w Fabryce Reduktorów i Motoreduktorów Befared w Bielsku-Białej, 1975–1977 służba wojskowa w Grudziądzu i Łasku, 1977–1981 mechanik w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej.

Od 1981 w „S”.                                                                                                                   

1982–1983 zatrzymywany, poddawany rewizjom w zw. z ukrywaniem się brata, Wiesława Bakalarskiego. 1982–1986 magazynier w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Czańcu k. Kęt. Od 1982 kolporter podziemnych pism, gł. „Solidarność Podbeskidzia”, 1984–1989 (z Andrzejem Kabatem, Dariuszem Mrzygłodem i Markiem Derewieckim) drukarz podziemnego biuletynu „Solidarność Podbeskidzia” oraz bielskiej edycji „Tygodnika Mazowsze”. 6 VII 1986 zatrzymany podczas przewożenia 1 tys. egz. „Solidarności Podbeskidzia”, 8 VII aresztowany, osadzony w AŚ w Bielsku-Białej, 10 IX 1986 zwolniony, postępowanie umorzono na mocy amnestii. 1986–1988 pracownik fizyczny w tartaku w Kętach.

1989–2016 drukarz, nast. zaopatrzeniowiec w drukarni Dimograf w Bielsku-Białej.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2017).

10 VI – 18 XI 1986 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Bielsko-Białej w ramach SOR krypt. Kolporter; 3 XII 1986 – 12 IX 1989 przez p. VI RUSW w Andrychowie w ramach KE krypt. Łącznik.

 

Artur Kasprzykowski

Region Podbeskidzie, Bielsko-Biała, Kęty, Czaniec

Opcje strony