Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Magierski Jan Paweł

Jan Paweł Magierski, ur. 23 X 1936 w Lublinie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek chemia (1963); doktorat z nauk rolniczych (1972).

1963-2002 pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Rolniczej w Lublinie (do 1972 Wyższa Szkoła Rolnicza). 1978-1980 współpracownik pisma „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”, drukarz i organizator transportu wydrukowanych nakładów.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego na AR; IX-X 1980 drukarz ulotek i komunikatów MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego; od I 1981 wiceprzewodniczący Komisji Uczelnianej „S”, następnie członek Komisji Porozumiewawczej Lubelskiego Ośrodka Naukowego „S” w Lublinie; IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego; XI/XII 1981 uczestnik strajku solidarnościowego ze studentami WSI w Radomiu na AR.

Po 13 XII 1981 współzałożyciel pism podziemnych: „Informator «Solidarność». Region Środkowo-Wschodni” i „Miesięcznik. Opinie, komentarze, analizy” (członek redakcji) – drukarz, redaktor techniczny, organizator druku, przygotowalni, sprzętu, materiałów poligraficznych, transportu nakładów i kolportażu obu tytułów (ok. 20 punktów kolportażowych); drukarz pisma „Solidarność Wiejska”; organizator druku lubelskich edycji „Tygodnika Wojennego” i „Tygodnika Mazowsze” (odbiór klisz i matryc z Warszawy). 1984-1986 kilkakrotne rewizje w domu, przesłuchiwany.

Od 2002 na emeryturze. Członek PTTK oraz Związku Polskich Artystów Fotografików.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001).

1982-1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach KE krypt. Magma.

Marcin Dąbrowski

Lublin, Region Środkowo-Wschodni

Opcje strony

do góry