Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Majgier Zygmunt

Zygmunt Majgier, ur. 8 V 1940 w Rudnikach (obecnie Ukraina). Ukończył SP nr 5 w Przemyślu (1955).

1958– 1961 pracownik fizyczny w Zakładach Obuwniczych w Przemyślu, Hucie Kościuszko w Chorzowie, KWK Dymitrow w Bytomiu, 1961–1962 zasadnicza służba wojskowa, 1963–1973 tokarz w Zakładach Automatyki Mera-Polna w Przemyślu, 1974–1976 ślusarz remontowy w Zakładach Płyt Pilśniowych tamże, 1976–1982 ślusarz-konserwator w Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, przew. KZ, od 7 X 1980 członek prezydium Komitetu Założycielskiego NSZZ Regionu Południowo-Wschodniego.

W IV 1982 zwolniony z pracy. 1982–2000 taksówkarz. 1982–1989 współorganizator i członek Tymczasowej Komisji Regionalnej/RKW Regionu Południowo-Wschodniego, odpowiedzialny za kontakty z tajnymi komisjami zakładowymi, kolporter i drukarz podziemnego pisma „Busola”; współorganizator pomocy represjonowanym i ich rodzinom. Współorganizator spotkań i prelekcji w kościołach w Przemyślu i Krasiczynie (m.in. Andrzej Stelmachowski, Władysław Siła-Nowicki, Maria Jabłońska-Deptuła); współorganizator oraz uczestnik wieców i demonstracji z okazji 3 V i 11 XI, akcji ulotkowych, mszy za Ojczyznę, mszy 13. dnia każdego mies. i w rocznice śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Współorganizator wyjazdu do Warszawy na grób ks. J. Popiełuszki, Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę; współpracownik „S” RI w regionie przemyskim. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, karany grzywnami przez kolegia ds. wykroczeń, poddawany rewizjom; zatrzymano mu prawo jazdy (uniemożliwiając pracę zarobkową), przebijano opony w samochodzie.

W 1989 członek KO woj. przemyskiego. W 1990 inicjator, członek założyciel Stowarzyszenia Miłośników Mościsk i Kresów Wschodnich w Przemyślu. Od 1995 w ROP, współzałożyciel oddziału w Przemyślu (Ogniwo Przemyśl), od 2002 przew. ROP tamże. Od 1995 uczestnik Ruchu Światło-Życie. 1998–2002 radny Miasta Przemyśla z listy Ruchu Patriotycznego Ojczyzna, 2002–2006 z listy Przemyśl Razem, 2006–2010 z listy PiS. Od 2000 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2014).

30 IX – 1 XI 1980 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Przemyślu w ramach SOS krypt. Melina; 3 VIII 1981 – 29 IX 1984 przez Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO/WUSW w ramach SO krypt. Sanatorium; 12 VIII 1982 – 15 I 1988 przez Wydz. III KW MO/WUSW w ramach SOR krypt. Powielacz; 3–12 V 1983 przez Wydz. III KW MO w ramach SOR krypt. Konspirator; 14 II – 20 IV 1984 przez Wydz. IV WUSW w ramach SO krypt. Kamień; 5 XI 1988 – 28 XII 1989 przez Wydz. III/WOKPP WUSW w Przemyślu w ramach KE krypt. 201/Lider.

 

Michał Stręk

Region Południowo-Wschodni, Przemyśl

Opcje strony

do góry