Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Makar Arkadiusz

Arkadiusz Makar, ur. 12 X 1963 w Gdańsku. Od 1978 uczeń V LO w Gdańsku w systemie dziennym, następnie wieczorowym (po zwolnieniu z więzienia), w 1985 matura w III LO tamże.

Od 1981 w RMP, 20 XII 1981 współorganizator grupy (z Janem Chmielowskim, Anną Stawicką, Małgorzatą i Wojciechem Chmieleckimi) organizującej modlitwy w intencji Ojczyzny w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, 30 XII 1981 grupa wydrukowała, następnie rozkolportowała (m.in. w gdańskich kościołach i SKM) ok. 1 tys. ulotek informujących o modlitwach w Kaplicy MB Ostrobramskiej Bazyliki Mariackiej i niezaprzestaniu działalności przez RMP. 23 I 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, 22 IV skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 4 lat więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK Potulice, od 25 II 1983 przerwa w odbywaniu kary na 1 mies., dalsze wykonanie wstrzymano w związku z postępowaniem ułaskawieniowym, 20 IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983-1989 współpracownik RKK Gdańsk, Solidarności Walczącej, kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. „«Solidarności» Region Gdańsk”, „Tygodnika Mazowsze”, ulotek, książek (we współpracy m.in. z Czesławem Nowakiem, Andrzejem Osipowem, Stanisławem Kowalskim, Danielem Trapkowskim). 1984-1989 współzałożyciel i działacz Oddziału Gdańskiego Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość, organizator kolportażu.

1989-1997 w USA. 1997-1999 pracownik firmy Pakfol w Gdańsku, od 1999 własna działalność gospodarcza.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

4 II 1986 – 10 IV 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Biuletyn/Libra.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdański

Opcje strony

do góry