Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/17472,Malicki-Boguslaw.html
2023-10-04, 01:26

Malicki Bogusław

Bogusław Malicki, ur. 24 XI 1963 w Zbąszyniu. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Instytut Prawa i Administracji (2003).

W 1981 autor dokumentacji fotograficznej wydarzeń politycznych w woj. zielonogórskim.

Po 13 XII 1981 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „KOS”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Obserwator Wielkopolski”), współorganizator i uczestnik akcji protestacyjnych, m.in. demonstracji w Sulechowie, Gorzowie Wlkp., Poznaniu, Międzyrzeczu, Warszawie, Częstochowie; fotograf dokumentalista; 1983-1991 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Sulechowie, uczestnik Pielgrzymek Ludzi Pracy (m.in. z Klenicy) na Jasną Górę, organizator Mszy za Ojczyznę w Sulechowie; 11 XI 1986 współzałożyciel, następnie do 1998 prezes Ruchu Młodzieży Solidarnej w Sulechowie, współtwórca i redaktor podziemnych pism „RMS. Biuletyn Informacyjny Ruchu Młodzieży Solidarnej” (1987) i „RMS. Pismo Ruchu Młodzieży Solidarnej” (1989-1990); w XI 1987 współorganizator i uczestnik strajku w Stacji Obsługi Samochodów w Sulechowie; 29 III 1988 zatrzymany, poddany rewizji, 21 IX 1988 kolegium ds. wykroczeń orzekło przepadek skonfiskowanych publikacji podziemnych.

Współzałożyciel Tymczasowego ZR „S” w Zielonej Górze, członek Prezydium, Grupy Informacyjno-Konsultacyjnej, 11 II – 28 VIII 1989 przewodniczący TZR; w III 1989 współorganizator Komitetu Założycielskiego „S” przy SOS w Sulechowie, do XI 1990 przewodniczący KZ; w IV 1989 współorganizator TKK „S” Miasta i Gminy Sulechów oraz KO „S” tamże. Korespondent „Serwisu Informacyjnego Solidarności”; VII-IX 1989 członek KKW. W 1990 współorganizator Porozumienia Niezależnych Organizacji Młodzieżowych w Gdańsku; od 2002 działacz stowarzyszenia Praworządny Sulechów; od 2005 członek, od 2008 członek Zarządu Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego. Organizator wystaw fotograficznych w Sulechowie poświęconych „S” i protestom społecznym w PRL. Od IV 2010 pracownik Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjno-Usługowego Agrovol Sp. z o.o. w Sulechowie.

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Sulechów

Opcje strony