Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Malinowski Henryk

Henryk Malinowski, ur. 1 X 1922 w Sobolewie k. Białegostoku. Ukończył Politechnikę Gdańską (1948).

Od 1948 zatrudniony w Zakładach Energetycznych Okręgu Nadmorskiego Gdańsk, następnie w Wojewódzkim Biurze Budownictwa Lekkiego, 1967-1974 w pracowni projektowej przy Wojewódzkim Związku Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Białymstoku, 1974-1981 w Przedsiębiorstwie Projektowania i Dostaw Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi Ponar-Bipron tamże, następnie w Fabryce Przyrządów i Uchwytów tamże.

Od XI 1980 w „S”; wiceprzewodniczący KZ w FPiU, od 8 XII 1981 członek Samorządu Robotniczego.

14 XII 1981 zabezpieczał mienie KZ (m.in. polecił Krzysztofowi Lachowskiemu ukrycie w kościele farnym sztandaru KZ), rozpowszechniał instrukcje strajkowe, namawiał do podjęcia protestu. 16 XII 1981 wezwany przez SB, zatrzymany, 19 XII 1981 aresztowany, 8 I 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Białymstoku na 3 lata więzienia i utratę praw publicznych na 2 lata, zwolniony z pracy; 29 I 1982 zwolniony na półroczną przepustkę z powodu przebytego zawału serca, 27 VIII 1982 przepustkę przedłużono na kolejne pół roku; 28 III 1983 warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary na mocy Uchwały Rady Państwa, 8 VIII 1983 Sąd Wojewódzki w Białymstoku darował mu karę na mocy amnestii.

Do 6 III 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Kolporter; do 10 III 1982 w ramach SOS krypt. Artykuł.

 

Tomasz Danilecki

Opcje strony

do góry