Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Małobęcki Józef

Józef Małobęcki, ur. 4 VIII 1952 w Staszowie. Ukończył Pomaturalne Studium Energetyczne w Radomiu (1974).

1974-1976 pracownik Zakładu Remontowego Energetyki w Katowicach, 1976-1982 sztygar zmianowy na oddziale grzewczym w Kopalniach i Zakładach Przetwórstwa Siarki Siarkopol – Kopalnia w Grzybowie.

Od IX 1980 w „S”, współzałożyciel „S” w zakładzie pracy, wiceprzewodniczący KZ, w IV 1981 delegat I WZD Regionu Ziemia Sandomierska, członek ZR, delegat na I KZD, członek KK.

12/13 XII 1981 zatrzymany przez blokadę milicyjną w drodze z obrad KK (m.in. z Antonim Kopaczewskim), przewieziony na komendę MO w Ostródzie, następnie internowany w Ośr. Odosobnienia w Iławie, 20 I 1982 przewieziony do Prokuratury Wojewódzkiej w Sandomierzu (dopiero wtedy mógł się spotkać z żoną), po 4 dniach przewieziony do Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, 29 IV 1982 zwolniony.

Od IX 1982 na emigracji w USA.

W 1991 autor wspomnień ''Od staszowskiego działacza do członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”''.

Do 5 X 1982 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Tarnobrzegu w ramach SOS.

 

Ewa Kuberna

Region Ziemia Sandomierska, Staszów

Opcje strony

do góry