Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Marciniak Krystian Adolf

Krystian Adolf Marciniak, ur. 30 X 1961 w Poznaniu. Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1986).

1976–1978 w ZHP.

1978–1980 współpracownik KSS KOR: kolporter niezależnych pism: „Głos” i „Biuletyn Informacyjny”.

X 1981–II 1982 członek NZS na Wydz. Budownictwa Lądowego PP, XII 1981 członek KS. II–III 1982 organizator grupy kolportażowej podziemnego NZS PP (kolportaż dwutygodnika „Bibuła”, przepisywanie z Wojciechem Buxakowskim, Błażejem Przygodzkim, Krzysztofem Kasprowiczem, Pawłem Bugajnym i Przemysławem Kosickim ulotek i gazetki), 1982–1986 koordynator NZS na Wydz. Budownictwa Lądowego.

XI 1982 zatrzymany za działalność opozycyjną. 9 XII 1982 aresztowany, osadzony w areszcie KW MO w Poznaniu, nast. AŚ tamże, 9 V 1983 zwolniony, sprawa umorzona przez Sąd Wojsk Lotniczych tamże.

1983–1985 organizator i wiceprzew. Samorządu Studenckiego na PP, przedstawiciel studentów w senacie uczelni. 1984–1989 członek LDPN, działalność na polu kultury niezależnej: pokazy filmów (np. Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego) wymiana kaset audio (nagrania Jacka Kaczmarskiego), kolportaż książek i prasy: „Stańczyk”, „Niepodległość”.

1988–1989 członek KZ „S” Biura Projektów Budownictwa Komunalnego.

1990–1994 radny Rady Miasta Poznania z listy KO, od 1994 pracownik instytucji państwowych.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1996) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (2006).

28 XI 1982–30 IX 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Orda; 11 XI 1983–24 X 1986 przez Wydz. III WUSW tamże w ramach KE krypt. Kojot.

 

Karolina Bittner

Opcje strony

do góry