Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Marciniak Leszek

 

Leszek Marciniak,  ks., ur. 13 IV 1953 w Ostrowie Wielkopolskim. Absolwent Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, święcenia kapłańskie (1980).

1982–1983 wikariusz w parafii NMP w Borku Wielkopolskim, 1983−1984 w parafii Narodzenia NMP w Lubaszu k. Czarnkowa. 1984–1987 w parafii Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu w Poznaniu.

1984–1987 współpracownik opozycji w Poznaniu w ramach parafialnego Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy Duszpasterstwa Ludzi Pracy, struktury kościelne, faktycznie posiadające charakter stowarzyszeń, których celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy pracujących, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym. Ich działalność nie zawsze była całkowicie jawna. Pierwsze DLP powstały w 1973, szczególny rozkwit tych struktur, często przy współudziale laikatu, nastąpił w okresie stanu wojennego i delegalizacji „S”, co wynikało z bieżących potrzeb – głównie pomocy internowanym działaczom związku, ale także np. potrzeby wspólnotowości czy dalszego samokształcenia po zawieszeniu działalności kursów organizowanych w ramach tzw. Uniwersytetu Latającego. Zazwyczaj opiekunami duszpasterstw byli księża diecezjalni: proboszczowie albo delegowani do tej pracy wikariusze, np. Jerzy Popiełuszko, który od I 1979 pełnił posługę jako duszpasterz średniego personelu medycznego w archidiecezji warszawskiej. Jednym z prężniej działających DLP kierował w parafii św. Maksymiliana w nowohuckich Mistrzejowicach ks. Kazimierz Jancarz, który organizował tam m.in. czwartkowe Msze za Ojczyznę. Z duszpasterstwem tym był związany ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Często opiekę nad DLP sprawowali także księża zakonnicy. DLP przede wszystkim pogłębiały świadomość chrześcijańską; ich członkowie poznawali katolicką naukę społeczną, papieskie encykliki, aktualności z życia gospodarczego i społecznego. W ramach DLP organizowano od 1982 Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy, która w 3. sobotę i niedzielę IX każdego roku wyruszała (i wyrusza) na Jasną Górę. DLP organizowały pielgrzymki także do innych miejsc kultu religijnego. Choć wszystkie one miały charakter religijny, pozwalały zarazem pracownikom, szczególnie tym zrzeszonym w „S”, na zamanifestowanie jedności i starań w walce o wolność, godność człowieka pracy i prawa pracownicze. Przeciwko DLP protestowały niejednokrotnie władze państwowe, traktując ich działalność jako zagrożenie w sferze wpływu na środowiska robotnicze. DLP prowadziły ponadto działalność samokształceniową, budowały poczucie wspólnoty w kręgu wartości chrześcijańskich, wywierały pozytywny wpływ na życie religijne, społeczne, rodzinne, zawodowe i polityczne. przy MBB tamże; współorganizator patriotycznych mszy w intencji „S”, za Ojczy­znę, rocznicowych, np. ofiar Poznańskiego Czerwca 1956; współorganizator pielgrzymek na Jasną Górę, do Warszawy na grób ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego Popiełuszki, do Biechowa; współorganizator niezależnych wydarzeń kulturalnych (w kaplicy, w salkach parafialnych i w in. niepublicznych miejscach w Poznaniu, m.in. w Muzeum Archidiecezjalnym): wystawy niezależnych twórców i artystów, spektakle Teatru Ósmego Dnia. VII 1987 w wyniku interwencji władz przeniesiony do Szamotuł. 1987–1994 wikariusz w parafii Świętej Matki Boskiej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa Męczennika tamże. 1994–1999 proboszcz w parafii św. Wawrzyńca w Wonieściu k. Kościana. 1999–2002 w parafii św. Wojciecha w Rosku k. Czarnkowa. Jednocześnie był odpowiedzialny za prace referatu duszpasterstwa młodzieży w dekanacie boreckim. 1998–2002 sędzia Metropolitalnego Sądu Duchownego w Poznaniu, w 1998 notariusz dekanatu śmigielskiego, 2000–2002 referent duszpasterstwa młodzieży dekanatu boreckiego. Od 2003 proboszcz w parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie k. Chodzieży.

21 V 1982–6 III 1985 zarejestrowany przez Wydz. IV KW MO w Lesznie/KW MO/WUSW w Pile jako TW ps. Leszek. 10 II 1985 przekazano akta do archiwum, ponieważ ks. Marciniak zdecydowanie odmówił kontaktów z SB.

Elżbieta Wojcieszyk

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry