Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Marciniak-Kurowska Maria

Maria Marciniak-Kurowska, ur. 24 V 1925 w Jadowie k. Warszawy, zm. 12 I 2009 w Kielcach. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, Wydz. Farmacji (1952).

1953-1986 farmaceutka, z-ca kierownika, następnie kierownik w aptekach Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kielce, od 1986 na emeryturze.

Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca Komitetu Założycielskiego „S” w Cefarmie-Kielce, następnie przewodnicząca KZ; kolporterka wydawnictw niezależnych.

Po 13 XII 1981 kolporterka wydawnictw podziemnych. 1982-1985 działaczka Biskupiego Komitetu Pomocy Potrzebującym w Kielcach, do 1990 społecznie kierowała apteką leków z darów zagranicznych.

Od IV 1989 członek KO „S” Regionu Świętokrzyskiego, przekształconego we IX 1989 w Świętokrzyski KO, uczestniczka prac komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych 4 VI 1989; 1989-2009 członek KZ „S” w Cefarmie-Kielce; 1990-2004 kierownik apteki przy ZR. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach, KIK.

Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Marzena Grosicka

Opcje strony

do góry