Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Marczak Henryk

Henryk Marczak, ur. 4 II 1947 w Pabianicach. Ukończył LO (1968).

1961-1964 pracownik Pabianickich Zakładów Przemysłu Wełnianego, 1965-1968 Zakładów Graficznych tamże, 1969-1970 Łódzkich Fabryk Mebli, 1971-1976 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pabianicach, 1976-1983 Zakładów Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych Madro tamże.

Od IX 1980 w „S”, sekretarz Komitetu Założycielskiego, od IV 1981 przewodniczący KZ w ZBiNMD Madro; od VIII 1981 sekretarz Komisji Lokalnej w Pabianicach Regionu Ziemia Łódzka.

Po 13 XII 1981 uczestnik akcji zabezpieczania dokumentacji „S”, zamalowywania obwieszczeń i plakatów WRON, autor dokumentacji fotograficznej pojazdów pancernych na rogatkach Pabianic; 1982-1983 szef grupy Pro Patria Pro Patria Pro Patria, wydawnictwo niezależne działające w Pabianicach w latach 1982–1983, założone przez Henryka Marczaka, prowadzone ze Sławomirem Łuczyńskim. zajmującej się wydawaniem pism podziemnych, m.in. jednodniówek: „Metody” i „Trybuna”, broszur, plakatów, in.; organizator sieci kolportażu. W 1983 aresztowany, 16 II 1984 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Łodzi na 8 mies. więzienia w zawieszeniu na 2 lata i grzywnę; zwolniony z pracy. 1984-1989 pracownik prywatnego zakładu Elektromechanika Krzysztofa Włocha. W 1985 uczestnik wykonania i zawieszenia wizerunku Józefa Piłsudskiego na ścianie kościoła św. Mateusza w Pabianicach. 1987-1989 członek Międzyzakładowego Komitetu Solidarności w Pabianicach, współpracownik podziemnego pisma „Legionista”, autor.

W 1989 współzałożyciel, sekretarz MKO Komisji Lokalnej „S” w Pabianicach; pracownik RKO Ziemi Łódzkiej; współzałożyciel Wojewódzkiego KO w Łodzi; współzałożyciel, przewodniczący KO Miasta Pabianice. W 1989 pracownik Zakładów Przemysłu Bawełnianego Alba w Łodzi. 1990-2005 przewodniczący KZ „S” w swoim zakładzie. Od 1992 sekretarz ZR Ziemia Łódzka. W 1997 członek założyciel RS AWS. 1999-2002 członek Rady Programowej Łódzkiego Ośrodka TVP. Od 2001 sekretarz łódzkiej Kapituły medalu O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka (2001), Odznaką Honorową Sybiraka (2006), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

1983-1988 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Alek/Wydawcy; 1983-1989 przez KM MO/RUSW w Pabianicach/Wydz. III WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Drukarnia.

Wiesław Maciejewski

Region Ziemia Łódzka, Pabianice

Opcje strony

do góry