Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Marczak Mieczysław Grzegorz

Mieczysław Grzegorz Marczak, ur. 12 III 1925 w Warszawie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Mechaniczny (1956).

1951-1961 zatrudniony w WSK Wrocław-Psie Pole, 1962-1969 projektant w przedsiębiorstwie Projektowania i Dostaw Inwestycyjnych we Wrocławiu, 1969-1983 konstruktor i weryfikator w Fabryce Maszyn Budowlanych Fadroma tamże, od 1983 na emeryturze (zmuszony przez dyrekcję Fadromy), 1983-2000 tłumacz z jęz. angielskiego. 1956-1957 organizator Rad Robotniczych w WSK Wrocław-Psie Pole.

W VIII 1980 współorganizator i uczestnik strajku w Fadromie, członek KS; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Fadromie, następnie członek Zarządu KZ i przewodniczący Komisji Rewizyjnej tamże.

13-18 XII 1981 współorganizator i komisarz strajku, członek Tajnej Komisji Strajkowej w Fadromie; organizator referendum wśród załogi m.in. ws. kontynuacji strajku (przy 90% frekwencji 80% opowiedziało się za strajkiem). 18 XII 1981, po złamaniu strajku, internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu i Darłówku, zwolniony 16 III 1982. 1982-1985 działacz RKS „S” Dolny Śląsk i Solidarności Walczącej, organizator sprzętu i materiałów poligraficznych dla podziemnego pisma „Victoria” (we współpracy z Jerzym Malinowskim), udostępniał dom na punkt kolportażowy oraz na spotkania działaczy „S”. Kolporter pism podziemnych, znaczków poczt podziemnych i in. materiałów; inicjator i pośrednik sprowadzenia z Zachodu (Wlk. Brytania, RFN, Francja, Szwajcaria) do Wrocławia książek wydawanych na emigracji (''Listy Katyńskiej'', tomów wierszy Kazimierza Wierzyńskiego, Mariana Hemara i in.); podczas pobytu w Szwajcarii, na zlecenie Marka Muszyńskiego organizator części elektronicznych dla Radia „S”. 1984-1985 pośrednik w kontaktach z Niemieckim Związkiem Zawodowym w Düsseldorfie Oddział w Hamburgu; organizator, pośrednik, kolporter i tłumacz prasy zagranicznej sprowadzanej do Wrocławia; organizator niezależnych spotkań kulturalnych, animator działalności samokształceniowej, współorganizator Mszy za Ojczyznę.

V-VI 1989 współpracownik KO. Po 1995 organizator woj. struktur ROP, członek Zarządu Wojewódzkiego ROP, członek Ruchu Katolicko-Narodowego, od XI 2005 współzałożyciel i członek Rady Fundacji Gniazdo Polskie we Wrocławiu.

Autor tomiku ''Wiersze wybrane'' (2003).

Łukasz Sołtysik

Opcje strony

do góry