Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Marczuk Barbara

Barbara Marczuk, ur. 3 V 1949 w Rzeszowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filozoficznego (1973), 1983–1985 studia podyplomowe z zakresu terapii rodzin na Uniwersytecie Warszawskim.

1974–1982 psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Łańcucie, 1982–1985 w Dziennym Oddziale Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Rzeszowie.

Od I 1981 w „S”, założycielka i przewodnicząca KZ w schronisku dla nieletnich RODK.

Po 13 XII 1981 współorganizatorka nieformalnej grupy podziemnej (m.in. z Markiem Szczygłem, Stanisławem Korczykowskim, Andrzejem Kubikiem i Stanisławem Klisiem), I 1982–IV 1983 współpracownik Jana Klaudiusza Laskosza (Koło Oporu Społecznego Maki), m.in. przy wydawaniu biuletynów „Obrona” i „Łącznik”, 1982–1989 współpracownik sieci kolportażu RKW w Rzeszowie, kolporterka prasy podziemnej z Warszawy (skrzynka u Zofii Banieckiej) tamże, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Woli” i „Krytyki”, oraz książek wydawnictw Krąg i NOW-a. 1983–1986 współpracownik Jerzego Rudolfa (Teatr Diecezjalny), 1989 Rzeszowskiego KO. 1985–2000 psycholog w Przychodni Studenckiej przy ZOZ nr 1 w Rzeszowie, 1990–2009 prywatna praktyka (porady psychologiczne).

1990–2015 w UPR, od 2015 w KORWiN. Od 2004 na emeryturze.

Michał Stręk

Łańcut, Region Rzeszowski, Rzeszów

Opcje strony

do góry