Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Michalik Marek

Marek Michalik, ur. 6 II 1960 w Łodzi. Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (1993).

1979-1980 pracownik Zakładów Naprawczych Sprzętu Chłodniczego Spomasz w Łodzi; 1980-1983 służba wojskowa w Porcie Marynarki Wojennej w Świnoujściu, okazjonalny kolportaż prasy niezależnej wśród marynarzy; 1983-1984 pracownik Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Łodzi.

1983-1999 w KPN; od 1983 kolporter, organizator biblioteki wydawnictw niezależnych. 1984-1985 współorganizator (z Lucyną Szczepańską, Pawłem Wielechowskim, Zbigniewem Rybarkiewiczem) Wydawnictwa Polskiego, do 1990 jego szef; 1985-1990 redaktor „Drogi”, autor artykułów, współorganizator hurtowego kolportażu wydawnictw KPN w kraju (Warszawa, Szczecin, Wrocław); współorganizator kanału przerzutowego wydawnictw KPN do Biura Zagranicznego Partii w Karlstadt (Szwecja). 1984-1987 pracownik Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego w Łodzi. 1986-1987 trzykrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. 1986-1987 szef Obszaru III KPN.

W 1989 współorganizator kampanii wyborczej KPN do parlamentu. 1991-1993 poseł RP z listy KPN, 1991-1999 członek Rady Politycznej KPN. W 1993 współzałożyciel Klubu Politycznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 1993-1998 pracownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Łódź-Bałuty. W 1997 doradca ministra w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. 1998-2001 wiceminister ochrony środowiska, 1998-2002 i od 2010 członek Rady Miejskiej w Łodzi. 1999-2002 w RS AWS, od 2000 wiceprzewodniczący Regionu Łódzkiego, od 2003 w Partii Centrum, współzałożyciel okręgu łódzkiego, w 2006 wiceprezes. 2000-2001 członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2002-2003 prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. 2003-2008 wiceprezydent Łodzi. Od 2008 współzałożyciel i prezes Związku Weteranów III Konspiracji. Od 2010 w PiS.

Autor kilkudziesięciu ekspertyz i opracowań dotyczących ochrony środowiska i najnowszej historii Polski (m.in. nt. WiN).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011), wyróżniony medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2001), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

20 V 1985 – 7 I 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Łodzi w ramach SOS/SOR krypt. Gryf; 1 II 1989 – 5 II 1990 przez Wydz. III/OKPP WUSW w Łodzi w ramach SOR krypt. Ekipa.

Wiesław Maciejewski

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry